Технически статии

Интервю инж. Росимир Матеев, управител на СТС Солар
Основният проблем пред соларния бранш у нас е непредвидимостта ... още
Активно следящи системи за фотоволтаици
Системите с вграден механизъм за проследяване траекторията на Слънцето, познати още като тракери или позиционери, имат за цел да максимизират производството на електроенергия чрез завъртане на фотоволтаичните панели в оптимална позиция. Насочването на модулите се реализира на базата на измерени стойности на слънчевата радиация или чрез контролер, конфигуриран за конкретното географско местоположение на всеки тракер. Според производителите на системите, използването на позициониращи конструкции увеличава ефективността на панелите с около 25% за едноосно следящите и с около 30-35% за двуосно следящите ... още
Критерии за избор на инвертори за PV системи
Ефективността на фотоволтаичната система до голяма степен зависи от функционалните характеристики на инвертора. Поради тази причина е необходим прецизен подбор на подходящия инвертор за всяка отделна инсталация. Определящи критерии за избора му са видът и големината на фотоволтаичната група, съвместимостта му с останалите компоненти, коефициентът на полезно действие на инвертора, неговите работни характеристики и степента на надеждност, които трябва да гарантират безопасно функциониране на системата и да подпомагат постигането на максимална производителност. ... още
Качество на електроенергията
До своята същност електроенергията е търговски продукт, който трябва да има необходимото качество. Масово използваното понятие “качество на електроенергията” (Power Quality) PQ означава доставяне без прекъсване на електроенергия на потребителите, като параметрите на мрежовото напрежение са в определени граници, позволяващи нормалното функциониране на свързаните към мрежата електрически товари. Идеално електрозахранване означава мрежовото напрежение никога да не се прекъсва, неговата стойност и честота да са в допустимите от действащия стандарт граници и да има чисто синусоидална форма без насложени шумове. На ... още
Тригенерационни инсталации
Комбинирано производство на електроенергия, топлина и студ ... още
Пречистване и подготовка на природния газ
Методи за отстраняване на механичните и химичните примеси ... още
Помпено-акумулиращи водноелектрически централи
Помпено-акумулиращите водноелектрически централи (ПАВЕЦ) са вид водноелектрически централи, които освен че използват енергията на водната маса за произвеждане на електричество, разполагат и с възможност да изпомпват вода от по-ниско разположен водоем.Акумулирането на водна енергия се извършва, като водата от долния басейн се транспортира в горния, т. е. трансформира се електрическата енергия в потенциална енергия на водата (помпен режим на работа). Този режим на работа се осъществява, когато потреблението на електрическа енергия е малко, следователно съществува излишък на енергия в преобразуващата ... още
АЕЦ Белене при пълна и продължителна загуба на електрозахранване
Изследването на поведението на АЕЦ Белене при дълговременна загуба на всички променливотокови източници на захранване е проведено от архитект-инженера на проекта за АЕЦ Белене - фирма РИСК Инженеринг и Worley Parsons - България. Причината за разработването на анализа е аварията в АЕЦ Фукушима в Япония през март т. г. След съгласуване на параметрите на сценария с НЕК, специалисти от Риск Инженеринг извършиха необходимите изменения в модела и проведоха анализ. Резултатите бяха оповестени за първи път в рамките на тазгодишното ... още
Възможности за производство на топлинна енергия ... още
Парогенератори
Конструктивни особености на парогенераторите, парогенераторни инсталации ... още
Нови технологични и конструктивни решения при вятърните турбини
Преглед на последните модели вятърни турбини на водещи световни производителиДинамичното развитие на ветроенергийния сектор стимулира непрекъснатото разработване на иновативни решения, оптимизиращи работата на вятърните турбини и тяхната ефективност. Като цяло, тенденциите са насочени към увеличаване на диаметъра на роторите, някои от които вече достигат над 160 метра, подобрения в конструкцията на ротора и генератора, усъвършенстване на системите за следене на метеорологичните условия и функционалните характеристики на вятърните централи, намаляване на емитирания шум и създаване на все по-устойчиви материали за изработката ... още
Системи за безжично електрозахранване
Стремежът за създаване на все повече удобства на потребителите на електронни устройства и за улесняване на техния монтаж и поддръжка е сред основните приоритети на производителите. Затова не е учудващо, че се търсят начини за създаване на изцяло безжични апаратури, а не само наричани така и на практика захранвани с кабел от електрическата мрежа или включвани периодично към нея за зареждане чрез адаптер. Освен по-бързото свързване, безжичното захранване (Wireless Power) изисква минимално внимание за осъществяването му и не пречи, както ... още
Кабели и конектори за фотоволтаични централи
Кабели и конектори за фотоволтаични централи ... още
Централни инвертори за соларни паркове
Централни инвертори за соларни паркове ... още
Органични фотоволтаици
Класическото електрозахранване чрез производство на електроенергия на определени места и пренасянето й на големи разстояния до консуматорите е неприложимо за много безжични и преносими електронни устройства, станали неизменна част от ежедневието ни. Те са все по-разнообразни и необходими, количеството им бързо расте, а недостатъкът от нуждата за периодична смяна на батериите или зареждане на акумулаторите става все по-осезаем. Самото зареждане далеч от населени места изисква наличието на други източници на енергия и често се оказва невъзможно. Подобен е проблемът с ... още

ВОДЕЩИ ТЕМИ
Технологии за управление, наблюдение и защита на КРУ

Технологии за управление, наблюдение и защита на КРУ

Процесите в комплектните разпределителни уредби и подстанциите в общ аспект се реализират чрез автоматизирани системи за наблюдение, управление и защита. Развитието на автоматизацията в наши дни освен мониторинг и контрол ... още
Отопление и охлаждане с възобновяема енергия

Отопление и охлаждане с възобновяема енергия

Необходимостта от ефективно отопление и охлаждане, базирано на възобновяеми енергийни източници, е сред основните приоритети на държавите, стремящи се към изпълнение на поетите ангажименти съгласно Парижкото споразумение относно изменението на ... още
Индустриални пещи

Индустриални пещи

Индустриалните пещи се класифицират спрямо използвания източник на топлина, целта на нагряване на материала, характера на топлообмена, метода на горене, експлоатационния режим и типа на възстановяване на топлинната енергия ... още
Стратегии за енергийна ефективност в центрове за данни

Стратегии за енергийна ефективност в центрове за данни

През последните 5 години енергийните потребности на центровете за данни се запазват относително непроменени, което частично се дължи на преминаването към съоръжения с хипер голям мащаб ... още
Диагностика и тестване на кабели

Диагностика и тестване на кабели

Тестването и диагностиката на кабели гарантира надеждността на системата и нейната безопасност. Съществуват редица методи за изпитване и диагностика, като изборът на подходящия трябва да се съобрази със спецификата на системата и условията на работа ... още


Top