Технически статии

Регулираща арматура за газоснабдителни системи
Видове конструкции и изисквания към инсталацията ... още
Класификация, характеристики и изисквания към полагането и експлоатацията ... още
Вятърни електроцентрали
Тенденции в конструкцията и технологиите ... още
Инвертори за фотоволтаични системи
Видове, основни параметри, особености и топологии на инвертори за автономни, свързани към мрежата и хибридни системиНезависимо от подчертания стремеж на специалистите от цял свят за създаване на все по-икономични електроуреди и постигнатите безспорни резултати, консумацията на електроенергия в света продължава да расте - докато през 2005 г. тя е била 17 PW, за настоящата година се очаква да е 21 PW и да достигне 33 PW през 2030 г. Същевременно, част от класическите източници за нейното получаване не само създават ... още
Интегрални схеми за електромери
Стефан КуцаровСъздадени преди малко повече от 120 години, индукционните електромери не отговарят на все по-голяма част от съвременните изисквания към измерването на електроенергия. Достатъчно е да се спомене незадоволителната им точност, практическата невъзможност да измерват едновременно активна, реактивна и привидна мощност, както и да предават данните от измерването на разстояние. Към това се прибавя и принципната уязвимост към външни въздействия, целящи отчитане на по-малко от реално консумираната енергия. Тези и други причини доведоха до създаването на електронните електромери, които бързо ... още


Top