Технически статии

Органични фотоволтаици
Класическото електрозахранване чрез производство на електроенергия на определени места и пренасянето й на големи разстояния до консуматорите е неприложимо за много безжични и преносими електронни устройства, станали неизменна част от ежедневието ни. Те са все по-разнообразни и необходими, количеството им бързо расте, а недостатъкът от нуждата за периодична смяна на батериите или зареждане на акумулаторите става все по-осезаем. Самото зареждане далеч от населени места изисква наличието на други източници на енергия и често се оказва невъзможно. Подобен е проблемът с ... още
Ключови фотоволтаични проекти в България
Фотоволтаичен парк ЕлшицаФотоволтаичен парк Елшица е с обща инсталирана мощност 1,15 MWp. Намира се в землището на с. Сбор, област Пазарджик, и е разположен върху терен от 40 000 м2. Съоръжението е пуснато в експлоатация на 10 февруари т. г. Годишното производство на електроенергия е изчислено на приблизително 1 419 126 kWh (1 236 kWh/kWp). Това би спестило емисии СО2 от порядъка на 1162,3 тона годишно. При реализирането на проекта са използвани 4992 броя Q.Base 230 Wp фотоволтаични модули, произведени ... още
Български производители на соларно оборудване
Разрастването на соларния бизнес в световен мащаб води до повишена необходимост от оборудване, което да отговаря на високите изисквания за качество и едновременно с това да предоставя максимална рентабилност. Тенденцията към производство на енергия от ВЕИ и поставените пред европейските страни цели за крайно потребление към 2020 година даде допълнителен тласък на фотоволтаиката като сектор от производството на зелена енергия.В България, наред с търговските представителства и дистрибуторски канали на световните марки, произвеждащи соларно оборудване, в последните години индустрията може да ... още
Фотоволтаичният пазар в България
Фотоволтаичният пазар в България“Производството на електричество от фотоволтаици може да се превърне в значим и конкурентоспособен източник за европейския енергиен пазар”, заключението е направено в проучването, проведено от Европейската асоциация на фотоволтаичната индустрия (EPIA), съвместно с консултантската компания за стратегически мениджмънт A.T. Kearney. България следва тези тенденции, особено с оглед на поставените индикативни цели за 16% от брутното крайно потребление на електричество, произведено от ВЕИ, към 2020 година.Развитието на соларната индустрия в България се изразява основно в изграждането на наземни ... още
Разпределение и регулиране на природния газ
Обезпечаване безопасността на газоразпределителните станции и газорегулаторните пунктове и възли Природният газ е сред горивата широко използвани за индустриални и битови цели. Като основни негови предимства в сравнение с други видове горива могат да се посочат пълното му изгаряне без отделянето на дим, пепел и сажди; възможността да се транспортира по тръби на големи разстояния; ниска себестойност и т. н. Известно е, че транспортирането на природния газ от газовите находища до потребителите е посредством газопроводи. Преди да бъде подаден ... още
Видове инсталации, използвани суровини ... още
Микротурбини
Подходящи за комбинирано производство на топлинна и електроенергия ... още
Опитно изследване на работни колела за вятърен двигател с цилиндрични лопатки
През последните години се наблюдава засилен интерес към вятърните генератори с малка мощност. Предвид характера на енергоносителя и възможностите на потребителите, важно изискване към тях се явява максималното опростяване на конструкцията с цел постигане на конкурентна цена. Статията представя резултати от опитни изследвания на моделна вятърна турбина с постоянна кривина на работните лопатки. За тази цел работното колело на сериен ветродвигател тип AEOLUS-300 с пространствени работни лопатки е заменено с няколко модификации на работното колело с различни по форма ... още
Конструктивни особености и специфики при работа ... още
Избор на лагери за водни турбини
Специфики на направляващи и аксиални лагери, антифрикционни материали ... още
Ядрени реактори и охладителни системи
Видове ядрени реактори ... още
Българският фотоволтаичен пазар - проучване на сп. Енерджи ревю ... още
Газови когенератори
Особености на използваните съоръжения ... още
Биоетанолът
Възможна алтернатива на транспортните горива ... още
Полиетиленови тръби за пренос на газ
Възможно решение на проблема с корозията ... ощеПРЕПОРЪЧАНО
АББ и ВЕЦ Кадиево си партнираха за изграждането на първата зелена зарядна станция в България

АББ и ВЕЦ Кадиево си партнираха за изграждането на първата зелена зарядна станция в България

Първата зелена бързозарядна станция у нас е захранвана директно със зелена енергия от водноелектрическата централа, намираща се на втората по големина река в Родопите – Въча ... още
Нови компактни DC комбиниращи кутии PV Next Mini на Weidmueller

Нови компактни DC комбиниращи кутии PV Next Mini на Weidmueller

Новите варианти вече позволяват системите с 2MPP също да бъдат защитени и свързани, например за да се увеличи максимално ефективността на системите на различни покривни площи ... още
По-бързо изграждане на Edge инфраструктури

По-бързо изграждане на Edge инфраструктури

Системата от ново поколение VX IT на Rittal е най-бързият IT шкаф в света. Замислено като универсален и модулен вариант, решението може да се използва като мрежови и сървърен шкаф в различни крайни приложения ... още
Решения от ново поколение за фотоволтаични централи по пътя към по-устойчив енергиен сектор

Решения от ново поколение за фотоволтаични централи по пътя към по-устойчив енергиен сектор

Инверторната станция серия PV3X от Siemens е с по-висока ефективност в сравнение с конкурентните алтернативи на пазара, тъй като достига 99,1% CEC. Това способства за успешното производство на енергия за по-мащабни проекти ... още


Top