Технически статии

Интелигентни електроенергийни мрежи
Smart Grid технологиите – предпоставки за развитие, функционални характеристики, специфични особености Независимо от многобройните технически подобрения, принципът на действие на съвременните електроенергийни мрежи (ЕЕМ) в основата си продължава да е същия, както при създаването им преди повече от 100 години. Непрекъснато нарастващите нужди от електрическа енергия и тревожното влияние на производството й върху околната среда очертават все по-ясно редица недостатъци, чието отстраняване изисква нови решения. Това доведе до идеята за интелигентните електроенергийни мрежи (Smart Grid, Smart Electric ... още
Котли за изгаряне на биомаса
Видове биомаса и особености на съоръженията за нейното оползотворяванеНамаляващите запаси от първични енергийни източници и екологичните проблеми, възникващи от тяхното използване са само част от причините довели до търсенето на алтернативни източници на енергия и разработването на нови технологии за тяхното оползотворяване. Значителните горски ресурси, с които разполага страната ни и сравнително развитото ни селско стопанство, определят висок потенциал за развитие на технологиите за оползотворяване на биомаса. Спадаща към възобновяемите енергийни източници, биомасата е сред енергоносителите, които за разлика от ... още
Когенерацията
Водеща технология за енергопроизводство в световен мащабТехнологията на комбинирано производство на топло- и електроенергия, позната още като когенерация, се приема за една от най-ефективните технологии за енергопроизводство. Освен значително повишаване ефективността на производството и намаляване на разходите за първични енергийни ресурси, с когенерацията се постигат и по-ниски нива на вредни емисии, изхвърляни в атмосферата.Практиката показва, че независимото производство на топло - и електроенергия е свързано с непълно оползотворяване на енергията на горивото и изхвърляне на отпадъчната топлина в атмосферата. Това ... още
Регулираща арматура за газоснабдителни системи
Видове конструкции и изисквания към инсталацията ... още
Класификация, характеристики и изисквания към полагането и експлоатацията ... още
Вятърни електроцентрали
Тенденции в конструкцията и технологиите ... още
Инвертори за фотоволтаични системи
Видове, основни параметри, особености и топологии на инвертори за автономни, свързани към мрежата и хибридни системиНезависимо от подчертания стремеж на специалистите от цял свят за създаване на все по-икономични електроуреди и постигнатите безспорни резултати, консумацията на електроенергия в света продължава да расте - докато през 2005 г. тя е била 17 PW, за настоящата година се очаква да е 21 PW и да достигне 33 PW през 2030 г. Същевременно, част от класическите източници за нейното получаване не само създават ... още
Интегрални схеми за електромери
Стефан КуцаровСъздадени преди малко повече от 120 години, индукционните електромери не отговарят на все по-голяма част от съвременните изисквания към измерването на електроенергия. Достатъчно е да се спомене незадоволителната им точност, практическата невъзможност да измерват едновременно активна, реактивна и привидна мощност, както и да предават данните от измерването на разстояние. Към това се прибавя и принципната уязвимост към външни въздействия, целящи отчитане на по-малко от реално консумираната енергия. Тези и други причини доведоха до създаването на електронните електромери, които бързо ... ощеОЩЕ ТЕХНИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ
Технологични тенденции при фотоволтаичните панели

Технологични тенденции при фотоволтаичните панели

Перовскитните соларни клетки от последно поколение се отличават с висока ефективност, ниски производствени разходи и обещаващ потенциал да трансформират съвременния пазар на фотоволтаични панели ... още


Top