Технически статии

Газови когенератори
Особености на използваните съоръжения ... още
Биоетанолът
Възможна алтернатива на транспортните горива ... още
Полиетиленови тръби за пренос на газ
Възможно решение на проблема с корозията ... още
Територията на България е богата на термални води с температура, варираща от 20 до 100 °C. Според доклад, подготвен от представители на Геологически институт на БАН, изворите с термална вода се използват към днешна дата предимно за балнеология, отопление и климатизация на помещения, парници, термопомпи, бутилиране на минерална вода и безалкохолни напитки и други. Някои от приложенията - балнеология и термопомпи бележат своето стабилно развитие в процентно отношение в периода 2005-2010 година. За този период използването на геотермална енергия ... още
Подходящи са за експлоатация при тежки условия ... още
АЕЦ подлежи на непрекъснат контрол както на национално, така и на международно ниво
Д-р Сергей Цочев, председател на Агенцията за ядрено регулиране (АЯР), пред сп. Енерджи ревю ... още
Модернизация на Францисови водни турбини
Един oт важните проблеми в съвpeмeннaтa xидpoeнepгeтикa e мoдepнизaциятa нa мaшиннoтo oбopудвaнe във водноелектрическите централи c цел пoвишaвaнe нa тяхната eфeктивнocт. Решаването на този проблем е от съществено значение за страни c oгpaничeни eнepгийни pecуpcи като Бългapия. По-голямата част от цeнтpaлите, поcтpoeни у нас пpeди 50 и пoвeчe гoдини, ca c мaлкa инcтaлиpaнa мoщнocт (до 10 MW) и c ocтapeли и aмopтизиpaни мaшини. B статията ca paзглeдaни няколко примера за успешно реализирани проекти за модернизация на основни елементи от проточната ... още
Energy Harvesting технологии
Събиране и преобразуване на енергия чрез автономни миниатюрни електрозахранвания Производството на електричество чрез използване на енергиите на течащата вода, вятъра и слънцето се практикува отдавна, като в последно време рязко нараства делът на последните два енергоизточника. Така произведените количества електроенергия се предоставят чрез електрическата мрежа за ползване от свързаните към нея потребители. ... още
Литиевите акумулатори
Параметри, приложения, специфики на процеса на зареждане Класическите приложения на акумулаторите непрекъснато се разширяват - нараства броят на захранваните с тях преносими устройства, все по-често се налага монтирането на електронни апаратури в места без електрическа мрежа, както и осигуряване работата на захранваните от нея товари при липса на мрежово напрежение. В последните години към това се прибавиха системите, използващи алтернативни източници на електроенергия, които трябва да съхраняват оставащата й част при намалена консумация и да я осигуряват при липса на ... още
Нова турбина за ниска и умерена скорост на вятъра
Технологията бе представена по време на EWEA 2011 в Брюксел ... още
Ефективното преобразуване на вятърната енергия в електрическа чрез самостоятелно работещи или обединени във вятърен парк турбини, задължително изисква професионално проучване и проектиране. Всяка малка неточност както при ветроенергийния одит, така и при избора на подходящи турбини, може да доведе до неправилна оценка на годишната електропроизводителност и непредвидени загуби в процеса на експлоатация. ... още
Дистанционен мониторинг на фотоволтаични централи
Системите за дистанционен мониторинг осигуряват постоянно наблюдение над работните параметри на фотоволтаичните паркове и предоставят актуална информация за състоянието на всеки компонент. По този начин се постига оптимална ефективност на централата и се намалява времето за откриване на евентуални повреди и тяхното отстраняване. ... още
Носещи конструкции за соларни системи
Носещи конструкции за соларни системи ... още
Инсталации за производство на пелети
Основни етапи и използвани съоръжения в производството В последните години се забелязва непрекъснат ръст в производството и употребата на биогорива. Редица са факторите, определящи този процес. Сред основните е фактът, че като алтернатива на традиционно използваните горива, биогоривата, освен че са екологично чисти, употребата им води и до реални икономически ползи. Сред бързо навлизащите и придобиващи все по-голяма популярност биогорива са биопелетите. За относително кратък период от време те завзеха сериозен пазарен дял и спечелиха значително доверие сред потребителите. ... още
Производство на биодизел
Процеси и съоръжения, използвани в процеса на производство на биодизел Измененията в климата, екологичните проблеми и най-вече ограничените запаси от петрол, намиращи се във владение на малка група страни износителки, от които зависят всички останали, са сред основните предпоставки за търсенето на подходящи екологосъобразни алтернативи. За една от особено перспективните се приема производството на биодизел. Сред причините за това са както добрите му характеристики, като алтернативно дизелово гориво за автомобилния, автобусния транспорт, за селскостопанската техника и като ... ощеПРЕПОРЪЧАНО
Звездовиден трифазен дистанционер за eлектрoпроводи 20 kV

Звездовиден трифазен дистанционер за eлектрoпроводи 20 kV

Звездовидният дистанционер се характеризира с това, че изолаторните елементи са стандартни композитни изолатори с еднаква дължина, а свързващите клеми са стандартни тип „лодка" ... още
Иновативни цялостни решения от Siemens за устойчива електрификация

Иновативни цялостни решения от Siemens за устойчива електрификация

Siemens предоставя пълен пакет високотехнологични системи за преобразуване на средно напрежение за фотоволтаични електроцентрали и приложения за съхранение на енергия с батерии. Важна част от богатата гама на Siemens са ... още
Немски стандарт за PV системи до ключ от Sonnis Energy Bulgaria

Немски стандарт за PV системи до ключ от Sonnis Energy Bulgaria

Sonnis Energy Bulgaria се специализира в това да анализира и адаптира фотоволтаични решения към настоящите и бъдещи нужди на всеки клиент предвид развитието на пазарните тенденции. Всяка една система се проектира строго индивидуално ... още
Коника Минолта България,  Дарина Георгиева: Създаваме иновативни и интелигентни решения, подпомагащи устойчивото развитие на енергийния сектор

Коника Минолта България, Дарина Георгиева: Създаваме иновативни и интелигентни решения, подпомагащи устойчивото развитие на енергийния сектор

В специално интервю за изданието Дарина Георгиева, акаунт мениджър в компанията, коментира последните новости при технологиите на Konica Minolta за видеонаблюдение в соларни паркове ... още
Оптимална надеждност на захранването с батерия LUNA2000-97KWH на Huawei

Оптимална надеждност на захранването с батерия LUNA2000-97KWH на Huawei

Независимо дали целта е спестяване на енергийни разходи, намаляване на въглеродния отпечатък или преодоляване на неочаквани прекъсвания на електрозахранването, системата за съхранение LUNA2000-97KWH на Huawei предлага иновативно и надеждно решение за по-устойчив бизнес ... още


Top