Технически статии

Интервю Руи Кардосо, регионален директор на Efacec Central Europe
Работим по няколко нови проекта в областта на вятърната и слънчевата енергетика в България ... още
Интервю с Михал Калузек, мениджър продажби Източна Европа на RefuSol
В процес на изграждане сме на проекти с мощност от 6 MW ... още
Интервю инж. Росимир Матеев, управител на СТС Солар
Основният проблем пред соларния бранш у нас е непредвидимостта ... още
Активно следящи системи за фотоволтаици
Системите с вграден механизъм за проследяване траекторията на Слънцето, познати още като тракери или позиционери, имат за цел да максимизират производството на електроенергия чрез завъртане на фотоволтаичните панели в оптимална позиция. Насочването на модулите се реализира на базата на измерени стойности на слънчевата радиация или чрез контролер, конфигуриран за конкретното географско местоположение на всеки тракер. Според производителите на системите, използването на позициониращи конструкции увеличава ефективността на панелите с около 25% за едноосно следящите и с около 30-35% за двуосно следящите ... още
Критерии за избор на инвертори за PV системи
Ефективността на фотоволтаичната система до голяма степен зависи от функционалните характеристики на инвертора. Поради тази причина е необходим прецизен подбор на подходящия инвертор за всяка отделна инсталация. Определящи критерии за избора му са видът и големината на фотоволтаичната група, съвместимостта му с останалите компоненти, коефициентът на полезно действие на инвертора, неговите работни характеристики и степента на надеждност, които трябва да гарантират безопасно функциониране на системата и да подпомагат постигането на максимална производителност. ... още
Качество на електроенергията
До своята същност електроенергията е търговски продукт, който трябва да има необходимото качество. Масово използваното понятие “качество на електроенергията” (Power Quality) PQ означава доставяне без прекъсване на електроенергия на потребителите, като параметрите на мрежовото напрежение са в определени граници, позволяващи нормалното функциониране на свързаните към мрежата електрически товари. Идеално електрозахранване означава мрежовото напрежение никога да не се прекъсва, неговата стойност и честота да са в допустимите от действащия стандарт граници и да има чисто синусоидална форма без насложени шумове. На ... още
Тригенерационни инсталации
Комбинирано производство на електроенергия, топлина и студ ... още
Пречистване и подготовка на природния газ
Методи за отстраняване на механичните и химичните примеси ... още
Помпено-акумулиращи водноелектрически централи
Помпено-акумулиращите водноелектрически централи (ПАВЕЦ) са вид водноелектрически централи, които освен че използват енергията на водната маса за произвеждане на електричество, разполагат и с възможност да изпомпват вода от по-ниско разположен водоем.Акумулирането на водна енергия се извършва, като водата от долния басейн се транспортира в горния, т. е. трансформира се електрическата енергия в потенциална енергия на водата (помпен режим на работа). Този режим на работа се осъществява, когато потреблението на електрическа енергия е малко, следователно съществува излишък на енергия в преобразуващата ... още
АЕЦ Белене при пълна и продължителна загуба на електрозахранване
Изследването на поведението на АЕЦ Белене при дълговременна загуба на всички променливотокови източници на захранване е проведено от архитект-инженера на проекта за АЕЦ Белене - фирма РИСК Инженеринг и Worley Parsons - България. Причината за разработването на анализа е аварията в АЕЦ Фукушима в Япония през март т. г. След съгласуване на параметрите на сценария с НЕК, специалисти от Риск Инженеринг извършиха необходимите изменения в модела и проведоха анализ. Резултатите бяха оповестени за първи път в рамките на тазгодишното ... още
Възможности за производство на топлинна енергия ... още
Парогенератори
Конструктивни особености на парогенераторите, парогенераторни инсталации ... още
Нови технологични и конструктивни решения при вятърните турбини
Преглед на последните модели вятърни турбини на водещи световни производителиДинамичното развитие на ветроенергийния сектор стимулира непрекъснатото разработване на иновативни решения, оптимизиращи работата на вятърните турбини и тяхната ефективност. Като цяло, тенденциите са насочени към увеличаване на диаметъра на роторите, някои от които вече достигат над 160 метра, подобрения в конструкцията на ротора и генератора, усъвършенстване на системите за следене на метеорологичните условия и функционалните характеристики на вятърните централи, намаляване на емитирания шум и създаване на все по-устойчиви материали за изработката ... още

НАЙ-ЧЕТЕНО
Новости при системите за съхранение на енергия от ВЕИ

Новости при системите за съхранение на енергия от ВЕИ

Производителите на системи за съхранение на енергия от ВЕИ отговарят адекватно на пазарната динамика с множество новости, включително с революционни технологии от арсенала на Industry 4.0 като изкуствен интелект, машинно ... още
Шкафове за електрозахранване и управление в минната индустрия

Шкафове за електрозахранване и управление в минната индустрия

За да се защити електрооборудването и контролната апаратура в агресивната минна среда, шкафовете, използвани в тази индустрия, следва да отговарят на строги изисквания за устойчивост, като все пак позволяват бърз ... още
Електроизолационни (трансформаторни) масла

Електроизолационни (трансформаторни) масла

Дългият експлоатационен живот на един трансформатор зависи пряко от състоянието на изолационното масло, което освен като диелектрик функционира и като защитна и охлаждаща среда ... още
Ефективност на дизелови и газови генератори

Ефективност на дизелови и газови генератори

Всички генератори, независимо дали става дума за дизелови или газови и без значение от приложението, натоварването и експлоатацията, са проектирани да предоставят захранване по възможно най-ефективния начин ... още
Mонтажни системи за фотоволтаични инсталации

Mонтажни системи за фотоволтаични инсталации

Всяка фотоволтаична инсталация е с проектен експлоатационен срок между 20 и 25 години, поради което използваните за изграждането й материали имат огромно значение ... още
Компенсиращи реактори

Компенсиращи реактори

Шунтовите реактори много често се използват при силови захранващи кабели, при фотоволтаични централи, в кондензаторни уредби и др. за компенсиране на реактивната капацитивна енергия ... още


Top