Технически статии

Системи за безжично електрозахранване
Стремежът за създаване на все повече удобства на потребителите на електронни устройства и за улесняване на техния монтаж и поддръжка е сред основните приоритети на производителите. Затова не е учудващо, че се търсят начини за създаване на изцяло безжични апаратури, а не само наричани така и на практика захранвани с кабел от електрическата мрежа или включвани периодично към нея за зареждане чрез адаптер. Освен по-бързото свързване, безжичното захранване (Wireless Power) изисква минимално внимание за осъществяването му и не пречи, както ... още
Кабели и конектори за фотоволтаични централи
Кабели и конектори за фотоволтаични централи ... още
Централни инвертори за соларни паркове
Централни инвертори за соларни паркове ... още
Органични фотоволтаици
Класическото електрозахранване чрез производство на електроенергия на определени места и пренасянето й на големи разстояния до консуматорите е неприложимо за много безжични и преносими електронни устройства, станали неизменна част от ежедневието ни. Те са все по-разнообразни и необходими, количеството им бързо расте, а недостатъкът от нуждата за периодична смяна на батериите или зареждане на акумулаторите става все по-осезаем. Самото зареждане далеч от населени места изисква наличието на други източници на енергия и често се оказва невъзможно. Подобен е проблемът с ... още
Ключови фотоволтаични проекти в България
Фотоволтаичен парк ЕлшицаФотоволтаичен парк Елшица е с обща инсталирана мощност 1,15 MWp. Намира се в землището на с. Сбор, област Пазарджик, и е разположен върху терен от 40 000 м2. Съоръжението е пуснато в експлоатация на 10 февруари т. г. Годишното производство на електроенергия е изчислено на приблизително 1 419 126 kWh (1 236 kWh/kWp). Това би спестило емисии СО2 от порядъка на 1162,3 тона годишно. При реализирането на проекта са използвани 4992 броя Q.Base 230 Wp фотоволтаични модули, произведени ... още
Български производители на соларно оборудване
Разрастването на соларния бизнес в световен мащаб води до повишена необходимост от оборудване, което да отговаря на високите изисквания за качество и едновременно с това да предоставя максимална рентабилност. Тенденцията към производство на енергия от ВЕИ и поставените пред европейските страни цели за крайно потребление към 2020 година даде допълнителен тласък на фотоволтаиката като сектор от производството на зелена енергия.В България, наред с търговските представителства и дистрибуторски канали на световните марки, произвеждащи соларно оборудване, в последните години индустрията може да ... още
Фотоволтаичният пазар в България
Фотоволтаичният пазар в България“Производството на електричество от фотоволтаици може да се превърне в значим и конкурентоспособен източник за европейския енергиен пазар”, заключението е направено в проучването, проведено от Европейската асоциация на фотоволтаичната индустрия (EPIA), съвместно с консултантската компания за стратегически мениджмънт A.T. Kearney. България следва тези тенденции, особено с оглед на поставените индикативни цели за 16% от брутното крайно потребление на електричество, произведено от ВЕИ, към 2020 година.Развитието на соларната индустрия в България се изразява основно в изграждането на наземни ... още
Разпределение и регулиране на природния газ
Обезпечаване безопасността на газоразпределителните станции и газорегулаторните пунктове и възли Природният газ е сред горивата широко използвани за индустриални и битови цели. Като основни негови предимства в сравнение с други видове горива могат да се посочат пълното му изгаряне без отделянето на дим, пепел и сажди; възможността да се транспортира по тръби на големи разстояния; ниска себестойност и т. н. Известно е, че транспортирането на природния газ от газовите находища до потребителите е посредством газопроводи. Преди да бъде подаден ... още
Видове инсталации, използвани суровини ... още
Микротурбини
Подходящи за комбинирано производство на топлинна и електроенергия ... още
Опитно изследване на работни колела за вятърен двигател с цилиндрични лопатки
През последните години се наблюдава засилен интерес към вятърните генератори с малка мощност. Предвид характера на енергоносителя и възможностите на потребителите, важно изискване към тях се явява максималното опростяване на конструкцията с цел постигане на конкурентна цена. Статията представя резултати от опитни изследвания на моделна вятърна турбина с постоянна кривина на работните лопатки. За тази цел работното колело на сериен ветродвигател тип AEOLUS-300 с пространствени работни лопатки е заменено с няколко модификации на работното колело с различни по форма ... още
Конструктивни особености и специфики при работа ... още
Избор на лагери за водни турбини
Специфики на направляващи и аксиални лагери, антифрикционни материали ... още
Ядрени реактори и охладителни системи
Видове ядрени реактори ... още
Българският фотоволтаичен пазар - проучване на сп. Енерджи ревю ... още

НАЙ-ЧЕТЕНО
Новости при системите за съхранение на енергия от ВЕИ

Новости при системите за съхранение на енергия от ВЕИ

Производителите на системи за съхранение на енергия от ВЕИ отговарят адекватно на пазарната динамика с множество новости, включително с революционни технологии от арсенала на Industry 4.0 като изкуствен интелект, машинно ... още
Шкафове за електрозахранване и управление в минната индустрия

Шкафове за електрозахранване и управление в минната индустрия

За да се защити електрооборудването и контролната апаратура в агресивната минна среда, шкафовете, използвани в тази индустрия, следва да отговарят на строги изисквания за устойчивост, като все пак позволяват бърз ... още
Електроизолационни (трансформаторни) масла

Електроизолационни (трансформаторни) масла

Дългият експлоатационен живот на един трансформатор зависи пряко от състоянието на изолационното масло, което освен като диелектрик функционира и като защитна и охлаждаща среда ... още
Ефективност на дизелови и газови генератори

Ефективност на дизелови и газови генератори

Всички генератори, независимо дали става дума за дизелови или газови и без значение от приложението, натоварването и експлоатацията, са проектирани да предоставят захранване по възможно най-ефективния начин ... още
Mонтажни системи за фотоволтаични инсталации

Mонтажни системи за фотоволтаични инсталации

Всяка фотоволтаична инсталация е с проектен експлоатационен срок между 20 и 25 години, поради което използваните за изграждането й материали имат огромно значение ... още
Компенсиращи реактори

Компенсиращи реактори

Шунтовите реактори много често се използват при силови захранващи кабели, при фотоволтаични централи, в кондензаторни уредби и др. за компенсиране на реактивната капацитивна енергия ... още


Top