Технически статии

Хибридни термопомпи
Приблизително 40% от консумираната на територията на ЕС енергия се изразходва в домакинствата, като 70% от този дял се използва за отопление на помещения и получаване на гореща вода. Голяма част от 122-та милиона домакинства в държавите членки все още се отопляват чрез изгаряне на изкопаеми горива. ... още
Охлаждане на електрически табла
Oсновната функция на електрическите шкафове и табла е да предпазват намиращите се в тях устройства от влага, вода, омаслен въздух, корозивни пари или прах в околния въздух. Електроапаратурата обикновено има специфициран работен температурен диапазон и поради тази причина поставянето й в табла и шкафове, в които съществува риск от покачване на температурата, е проблем. ... още
Обезсоляване на нефт
Bажен етап от преработката на суровия нефт е обезсоляването му. Минералните соли в състава му могат да създадат редица проблеми при последващата обработка и рафиниране на петрола, тъй като се отлагат по процесното оборудване и ускоряват корозията на тръбопроводите и съоръженията. Солите обикновено са разтворени в малки капчици вода, които са част от водно-нефтената емулсия. ... още
Съхранение на радиоактивни отпадъци
Pадиоактивните отпадъци се генерират в резултат на голямо разнообразие от дейности, свързани с различни радиоактивни материали, например функционирането на атомни електроцентрали, употребата на запечатани радиоактивни източници в индустрията, използването на изкуствени радионуклиди в болници и лаборатории, както и извеждането от експлоатация на такива съоръжения. Физичните, химичните и радиологичните характеристики на отпадъците, образуващи се вследствие на тези дейности, варират в широк диапазон. ... още
Технологии за оползотворяване на отпадна топлина
Kакто е известно, отпадната топлина е остатъчна енергия, генерирана в рамките на промишлен процес, която практически не се използва. Източници на отпадна топлина могат да бъдат горещи горивни газове, изпускани в атмосферата, нагрети продукти, изходящи от индустриалния процес, или загрети повърхности на оборудване. ... още
Технологични подобрения в областта на вятърната енергетика
Tенденцията в развитието на вятърната енергетика е към масова, конкурентна и надеждна технология. В световен мащаб се отбелязва напредък с включване на повече държави, увеличение на инвестициите и годишно инсталираните мощности. Технологичните подобрения непрекъснато намаляват разходите за енергия. Индустрията е преминала успешно както през затруднения, така и през разширения на веригите за доставка. ... още
Пестене на енергия в ПСОВ
Бързата урбанизация и увеличаването на населението налагат необходимостта от качествени услуги по третиране на отпадъчните води. Очакваното по-голямо натоварване със замърсители на пречиствателните станции обуславя нуждата от изграждането на повече и усъвършенствани съоръжения, използващи съвременни технологии за обработка. ... още
Измерване качеството на електрическата енергия
Tемата за качеството на електрическата енергия е всеобхватна. Тя покрива всички аспекти на проектирането на ел. системи, от анализ на нива пренос и разпределение, до проблемите за крайните потребители. Поради това, качеството на електрическата енергия е важен въпрос за електроразпределителните дружества, крайните потребители, архитектите, строителните инженери, както и за производителите. Те трябва да работят заедно за разработване на решения, касаещи проблемите около качеството на електрическата енергия. ... още
Технологии за водно охлаждане на ядрени реактори
За нуждите на енергетиката се изисква достъп до големи количества вода, главно за охлаждане. Охлаждането с парен кондензат е най-големият консуматор на вода в ядрените централи. В много ситуации, с оглед пестене на водни ресурси в предприятието, се разглеждат алтернативи като сухо или мокро/сухо охлаждане. ... още
Предотвратяване на корозия при топлообменници
По-голямата част от техниките за контролиране на корозия се базират или на изолиране на корозиращия метал от средата, или на модифициране на средата по такъв начин, че анодната или катодната реакция да може да бъде управлявана. Алтернативно решение, разбира се, е използването на устойчиви на корозия метали за конструиране на оборудването. ... още
Методи за деемулгиране на нефт
Процесът деемулгиране представлява разделянето на емулсия суров нефт в отделни фази вода и нефт. Три фактора са най-важни за производителя на нефт от гледна точка на метода за деемулгиране - скоростта на извършвания процес, количеството вода, която остава в суровия нефт, както и качеството на отделената за изхвърляне вода. ... още
Мерки за повишаване на енергийната ефективност на индустриални хладилни системи
Xладилните системи имат важна роля в редица индустриални сектори, като те консумират значителни количества енергия и съответно генерират голяма част от експлоатационните разходи. Например приблизително 25% от използваната електроенергия в хранително-вкусовата промишленост е за захранване на системите за охлаждане и замразяване. ... още
Подобряване управлението на прекъсванията в електроразпределението
Kакто е известно, системата за управление на прекъсванията (СУП) е инструмент, който електроразпределителните дружества ползват с цел управление на мрежата и възстановяване на захранването след прекъсване на услугите. Чрез внедряването на СУП могат да бъдат редуцирани в значителна степен и разходите, които плащат дружествата и потребителите за едно прекъсване, както и да се подобри качеството на обслужване и да се гарантира сигурност за всеки, който използва или управлява електроенергийната мрежа. ... още
Удължената гаранция на соларни инвертори от Renewable Energy Insurance Broker елиминира недостатъците на заводската
Основните минуси на заводската гаранция на соларни инвертори са трудната и мудна комуникация с производителя, невъзможността за изпълнение на поетите ангажименти при банкрут на производителя и фактът, че не покрива труда на О&М компанията при дефект и ремонт на инвертора. ... още
ФИЛКАБ Солар предлага продуктите на немските компании SMA Solar Technology AG и Kostal Solar Electric GmbH.SMA Solar Technology e световен лидер с над 30 годишен опит в разработката и производството на соларни инвертори. Компанията е фокусирана изключително върху създаването на първокласни продукти, характеризиращи се с висока ефективност и дълъг експлоатационен живот. ... още

НАЙ-ЧЕТЕНО
Новости при системите за съхранение на енергия от ВЕИ

Новости при системите за съхранение на енергия от ВЕИ

Производителите на системи за съхранение на енергия от ВЕИ отговарят адекватно на пазарната динамика с множество новости, включително с революционни технологии от арсенала на Industry 4.0 като изкуствен интелект, машинно ... още
Шкафове за електрозахранване и управление в минната индустрия

Шкафове за електрозахранване и управление в минната индустрия

За да се защити електрооборудването и контролната апаратура в агресивната минна среда, шкафовете, използвани в тази индустрия, следва да отговарят на строги изисквания за устойчивост, като все пак позволяват бърз ... още
Електроизолационни (трансформаторни) масла

Електроизолационни (трансформаторни) масла

Дългият експлоатационен живот на един трансформатор зависи пряко от състоянието на изолационното масло, което освен като диелектрик функционира и като защитна и охлаждаща среда ... още
Ефективност на дизелови и газови генератори

Ефективност на дизелови и газови генератори

Всички генератори, независимо дали става дума за дизелови или газови и без значение от приложението, натоварването и експлоатацията, са проектирани да предоставят захранване по възможно най-ефективния начин ... още
Mонтажни системи за фотоволтаични инсталации

Mонтажни системи за фотоволтаични инсталации

Всяка фотоволтаична инсталация е с проектен експлоатационен срок между 20 и 25 години, поради което използваните за изграждането й материали имат огромно значение ... още
Компенсиращи реактори

Компенсиращи реактори

Шунтовите реактори много често се използват при силови захранващи кабели, при фотоволтаични централи, в кондензаторни уредби и др. за компенсиране на реактивната капацитивна енергия ... още


Top