Технологията Vehicle-to-Grid на АББ отваря нови възможности за търговия с енергия и интелигентно управление на мрежата

Енергийна ефективностФирмени статииСп. Енерджи ревю - брой 3, 2021 • 21.04.2021Технологията Vehicle-to-Grid отключва енергията, съхранявана в акумулаторите на електрически превозни средства, така че домакинствата и автопарковете да могат да поддържат мрежата, когато натоварването достигне връх. V2G предоставя на електрическите мрежи достъп до възобновяемата енергия, съхранявана в автомобилите, така че те да могат по-добре да управляват натоварванията и дисбалансите.

 

Как работи V2G?

Зареждането на електрически превозни средства обикновено е еднопосочен енергиен поток от мрежата към електромобила. Съхранената в батерията мощност се използва единствено и само за шофиране. Точките за зареждане V2G правят зареждането двупосочна улица. Понякога, когато потреблението на енергия в мрежата скочи, напълно заредените превозни средства имат способността да подават съхранената енергия обратно в мрежата.

Собствениците на електромобили начисляват на мрежата такса за услугата, като по този начин може да се насладят на възвръщаемост на инвестицията си, като същевременно определят разумни граници, за да се гарантира, че винаги разполагат с необходимия заряд на батерията. Интелигентните мрежи максимизират използването на възобновяеми енергийни източници и непрекъснато оптимизират въглеродния си отпечатък.

 

Приложения на V2G

С прогнозата, че броят на електромобилите по световните пътища ще нарасне до 559 милиона до 2040 г., нашите енергийни екосистеми се развиват. Енергията става все по-интелигентна, взаимосвързана – и електромобилите стават активна част от мрежата.

V2G технологията е ключов компонент в стратегиите за справяне с изменението на климата. Технологията прави интегрирането на възобновяемите енергийни източници по-ефективно, смекчава пречките в мрежата и минимизира нейната нестабилност.

Технологията има и трансформационен потенциал за енергийните пазари. V2G използва инвестициите на обществото в електрическа мобилност, за да направи енергията по-гъвкава и ефективна. Тя създава нови бизнес модели и допълнителни възможности за приходи, като споделя ключов, недостатъчно използван ресурс – батериите на електромобилите.

Използването на V2G ще стане необходимо и наложително в наши дни. За енергийните системи и операторите на по-големи автопаркове ползите не могат да бъдат пропуснати. С двупосочното решение за зареждане на АББ интелигентните енергийни и беземисионни стратегии за мобилност са по-добре свързани и по-рентабилни.

 

Какви са ползите от Vehicle-to-Grid?

  • За енергийната мрежа

V2G подпомага балансирането на мрежата и плавното интегриране на възобновяемите енергийни източници, което позволява на енергийните мрежи и системи да станат по-малко зависими от централите на изкопаеми горива. Технологията V2G помага на енергийните системи да постигнат целите си за устойчивост.

  • За шофьорите на електромобили

Тъй като се очаква V2G решенията да се превърнат във финансово полезна функция за енергийните мрежи, те имат ясен стимул да насърчат потребителите да участват. Потребителите ще бъдат възнаградени, ако предоставят заряда на батерията си на енергийната система. Това ще доведе до възвръщаемост на общите разходи за притежание.

  • За собствениците на автопарк от електромобили

Собствениците на автопарк могат да печелят с електромобилите си връщайки енергията обратно в мрежата и да намаляват енергийните си разходи като са по-активни в консумацията на енергия. Докато съхранената енергия може да се използва в случай на прекъсване на електрозахранването, непрекъсната работа е гарантирана.

  • За търговските сгради/жилищата

V2G помага за съхранението на възобновяема енергия и повторната й консумация в правилния момент. С V2G моментните пикове на потребление на електроенергия в сградата могат да бъдат балансирани с помощта на електрически автомобили и не е необходимо да се консумира допълнителна енергия от мрежата.

Чрез Vehicle-to-Grid АББ предоставя възможност на клиентите си за зарядна инфраструктура да бъдат не просто консуматори на електроенергия, но и самите те да захранват мрежата. По този начин те стават част от активния енергиен пазар и получават възнаграждение в замяна на електричеството, което батерията на електромобила запасява. Тази иновативност е ключово решение не само за бъдещето на зелената енергия, но и за развитието на електромобилността. Специалното в нашето предложение е, че дори и частното лице – битовия потребител – може да се възползва. По този начин всеки един клиент може да вземе участие в баланса на мощностите на енергийната система. Това е една значима стъпка за бъдещето на зарядните станции на АББ и огромен принос за развитието на електромобилността като цяло.

Очаквайте нашия уебинар по темата за зарядни станции за дома и технологията V2G през месец май. Следете тук актуална информация за бъдещите и вече проведените наши уебинари, а повече информация за портфолиото ни от зарядни станции може да откриете тук. 

Ангел Димитров
Експерт Бизнес развитие Зарядна инфраструктура и UPS
e-mail: angel.dimitrov@bg.abb.com
тел.: 0899 996 090
www.abb.bg

 

 


Top