Тема на броя

Чепъков: LFP акумулаторите се отличават с висока енергийна плътност, безопасност и дълъг живот
Литиево-йонните акумулатори бурно се развиват в последните години. Първоначално те завладяха преносимите електронни устройства, а в наши дни все по-успешно се налагат и в автомобилите, в промишлеността и в системите с възобновяеми източници. ... още
Старт Трейдинг: Нова технология в батерии Trojan предлага по-ефективна алтернатива на OPzS батериите
Индустриалната серия на Trojan е създадена да отговаря на индустриалните стандарти. Тя използва усъвършенствани технологии за батерии, които доставят надеждно захранване. Технологията с масивни намазни плочи от чисто олово със специална патентована формовъчна смес превъзхожда познатите OРzS батерии (с тръбна положителна плоча). Индустриалната линия Trojan предлага оптимална комбинация от производителност и функционалност. ... още
Еврогруп-33: Новата серия гелови OPzV батерии с 2V клетки от Power-Sonic съчетава гъвкавост и компактен дизайн
Едно от най-иновативните решения в областта на системите за съхранение на енергия, които се налагат на българския пазар, е серията гелови акумулаторни OPzV батерии с 2-волтови клетки от Power-Sonic. Серията обхваща широк диапазон от модели капсуловани необслужваеми батерии, които се отличават с редица предимства. ... още
Готи: Системите за съхранение на енергия осигуряват енергийна независимост
Системите за съхранение на енергия осигуряват енергийна независимост ... още
Индустриални Батерии: Решенията ни осигуряват надеждност, оптимизиране на разходите и безпроблемна експлоатация
Георги Тонков, управител на Индустриални Батерии - гр.Търговище, пред сп. Енерджи ревю ... още
Индустриалните батерии и акумулатори имат специфични функции и характеристики, които ги отличават от другите групи батерии. За разлика от портативните батерии, те обикновено не са запечатани (капсуловани), теглото им е над 2 кг и в общия случай е трудно пренасянето им на ръка. ... още
„В българското законодателство с Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори (Обн., ДВ, бр. 2 от 8.01.2013 г., в сила от 8.01.2013 г., попр., бр. 6 от 22.01.2013 г., изм. и доп., бр. 51 от 11.06.2013 г.), се въвеждат изискванията на Директива 2006/66/ЕО относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори, и за отмяна на Директива 91/157/ЕИО. ... още
В настоящия брой на сп. Енерджи ревю поставяме фокус върху обширната тема Индустриални батерии с цел да откроим актуалните технологични тенденции и да очертаем нормативната и пазарна рамка в този динамично развиващ се сектор. ... още


Top