РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Темпа Систем БГ , Списание Енерджи ревю - брой 2, 2016

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Темпа Систем БГШкафове за стенен монтаж

Правостоящи шкафове

Неръждаеми шкафове и табла

Пултове за управление

Телекомуникационни шкафове

Пловдив 4016

кв. Коматево, ул. Oколовръстен път

тел.: 032/ 90 17 60; факс: 032/ 90 17 77

office@tempabg.com, www.tempabg.com
Top