Термо Граф: Термографията е най-ефективният метод за ранна диагностика на електрически съоръжения

Енергийна ефективностТехнически статииСп. Енерджи ревю - брой 3, 2014

Николай Кръстев, управител на Термо Граф, термограф Ниво 2, пред сп. Енерджи ревю

Уважаеми г-н Кръстев, какво представлява термографията като метод за диагностика?

Инфрачервена термография е науката за събиране и анализ на термална информация с помощта на безконтактни термографски устройства. Изискванията за придобиване на квалификация по безразрушителни технологии и в частност Инфрачервена Термография са регламентирани в международния стандарт ISO 18436-7.

Какви са спецификите на индустриалната термографска диагностика? За какви съоръжения е подходяща?

Индустриалната термографска диагностика се използва за определяне на моментното техническо състояние на съоръжения с абнормални прегрявания. Това е най-ефективният метод за ранна диагностика на електрически съоръжения (СН, НН и ВН) без прекъсване на захранването и от разстояние.

Лесно и бързо се диагностицират вече възникнали или предстоящи повреди при механични устройства, високо разположени и недостъпни съоръжения. Намаляват се разходите за тежки, непланирани ремонти и свързаните с прекъсванията производствени загуби.

Необходимо ли е външна фирма да извършва термографската диагностика?

Възможно е създаване на термографска програма без външна помощ след закупуване на инфрачервени камери. Непознаването на технологията обаче често води до неточни или грешни изводи за техническото състояние на машините. Това може да принуди собствениците да извършат скъп и ненужен ремонт или да пропуснат признаците на тежка авария.

При използване на външна фирма собствениците получават професионални данни и доклад с необходимата информация, без да правят инвестиции в професионална техника. Трети и най-добър по мое мнение вариант е развиването на собствена програма с помощта на специализирана в термографията фирма.

Кои са най-важните критерии при избора на външна фирма?

Важно е да се убедим, че фирмата разполага с квалифицирани специалисти с валиден сертификат за минимум LEVEL 1 Thermographer по ISO 18436. Съгласно стандарта съществуват 3 степени на квалификация в термографията ( LEVEL 1, LEVEL 2, LEVEL 3), като 3 е най-високата.

В България има няколко десетки термографи с ниво 1 и един с ниво 2, като няма обявен сертифициран термограф LEVEL 3. Наетият специалист трябва да изготви ясен и разбираем за инженерите от поддръжката доклад според целта на обследването. Термографът задължително трябва да има богат опит в работата с индустриални машини и апарати.

Опитът в областта на сградната термография, изолацията на фасади и покриви не е особено подходящ при индустриалната диагностика на електрически високоволтови съоръжения или механични системи.

Какви съвети бихте дали на желаещите да закупят термографска камера?

Качествата на термокамерите могат да се оценят само от професионалисти или след лабораторни тестове. Особеностите на технологията изискват познания за IR техниката, начина на снимане и обработка на заснетия материал, за да се получат достоверни резултати. Консултацията с професионален термограф ще ви помогне да изберете най-подходящия съобразно целите и финансовите ви възможности продукт.ЕКСКЛУЗИВНО


Top