РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Термо Граф, Списание Енерджи ревю - брой 3, 2014

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Термо Граф• Инфрачервена

диагностика на

електрически и

механични съоръжения

и производствено

оборудване

• Инфрачервено обследване

за застрахователни цели

• Контрол на ремонтни

работи

- Експертна помощ и консултации за въвеждане на собствена термографска програмаФирмата е сертифицирана в термографско обследване и диагностика на машини, инсталации и индустриални процеси от RINA Services S.p.A. Термо Граф ЕООД - тел: +359 888 366 569; тел/факс: +359 2 843 0442

e-mail: www.thermo-graph.com , office@thermo-graph.com
Top