Термографската диагностика позволява навременно откриване на проблемни зони, дефекти и повреди

Енергийна ефективностТехнически статииСп. Енерджи ревю - брой 3, 2016

Термографската диагностика е метод за дистанционен контрол на обекти, базиращ се на инфрачервеното им излъчване и визуализиране на интензитета им във видимо псевдоцветово изображение. Един от най-лесните и бързи констативни методи за конрол на състоянието на даден обект е проверката на неговата относителна температура.

Термографската диагностика позволява навременно откриване на проблемни зони, дефекти и повреди

ПОДОБНИ СТАТИИ

Всяко тяло с температура над абсолютната нула (-273,15 °С) излъчва електромагнитни вълни в инфрачервения спектрален диапазон, който е невидим за човешкото око, но е осезаема физическа величина - температура. Визуализирайки температурното излъчване на обследвания обект във видимо изображение, се получава термографска снимка, позволяваща да се направи пълен анализ за състоянието и проблемите, които са налични или могат да настъпят във времето.

Термографската диагностика е лесен, бърз и надежден метод за откриване на енергийни “проблеми” в дома, офиса или производството. Тя намира приложение в различни сфери на живота. В жилищни и бизнес сгради се извършва обследване за топлинни загуби; зони с предпоставка за развитие на мухъл; проверка на отоплителни инсталации; откриване на течове; кражба на “топлина”. В областта на електропроизводство и електрооборудване - проверка на фотоволтаични централи; електропреносна и контактна мрежа; електроразпределителни уредби и табла.

Чрез този метод се извършва диагностика на машини и съоръжения като електромотори, климатици, хладилни камери, сървърни помещения, замервания на резервоари и цистерни за напълване.

Термографската диагностика позволява също така: проверката на температурни параметри (енергиен одит) - контрол на стоки, суровини и материали, контрол на температурни зони, температурен одит на готова продукция; инвеститорски контрол - при покупка на жилище, преди и след строително-ремонтни дейности; изследователска и научна дейност. Не на последно място, методът се прилага в медицината - за ранна диагностика на заболявания.

Фирма “Тевижън” детайлно проучва актуалното състояние на съоръженията, конструкциите, енергийните системи. Компанията разполага с професионална термографска камера на фирма “Flir”, даваща пълна и точна информация относно обследваните обекти. Периодичното извършване на диагностичен контрол на оборудване, сгради, съоръжения и машини е предпоставка за навременно откриване на проблемни зони, дефекти и повреди, които спестяват много нерви и средства.

инж. Димитър Великов,

управител на “Тевижън”

ЕКСКЛУЗИВНО


Top