Testo разширява асортимента си с нова гама уреди за измерване на електрически велични

Фирмени статииСп. Енерджи ревю - брой 6, 2017Днес пазарът на измервателни уреди за електрически величини предлага много и най-различни решения. Поради тази причина, Testo цели не просто да пусне на пазара още един измервателен уред, а да предложи и нещо повече. В резултат Testo създаде иновативна техника, която да помогне на специалистите в областта на отоплението, вентилацията и климатизацията и хладилните техници, да работят по-лесно, по-сигурно и по-ефективно. Новите уреди са изключително лесни за работа и с тях може да работите интуитивно, да си спестите време и да ги ползвате за много и различни приложения.

Testo пуска на пазара общо пет групи продукти за измервания нa електрически системи и съоръжения. Те включват: цифров мултицет в три версии, който разпознава автоматично измервателните величини чрез избор на букса и с които се работи много по-сигурно, благодарение на функционалните бутони, заместващи традиционния въртящ се ключ; три модела ампер клещи с уникален механизъм за захващане - за измерване на плътно стиковани кабели; два тестера за ток/напрежение, които съответстват на най-новата

Напреженова директива, с автоматичен избор на измервателна величина, без опасност от грешки; три тестера за напрежение - снабдени с видим от всички страни LED дисплей, който позволява лесното изчитане на показанията от всяка позиция; и безконтактен фазомер с филтър за фалшиви високочестотни сигнали.

С пускането на пазара на уредите за електрически величини, Testo Ви предлага цялостно решение за измервания, подходящи за почти всички сфери на приложение и то само от един доставчик.


Top