Testo Румъния, Хоратиу Баса: Българският пазар в областта на енергийната ефективност има голям потенциал за развитие

Енергийна ефективностИнтервюСп. Енерджи ревю - брой 5, 2016

Хоратиу Баса, изпълнителен директор на Testo Румъния,

пред сп. Енерджи ревю

Testo наскоро взе участие на събитие в София относно енергийно ефективното саниране на сгради, организирано от Германо-Българската индустриално-търговска камара през м. юни т. г. Проведените конференция и бизнес срещи отговориха ли на очакванията Ви?

Целта на конференцията бе да събере на едно място германските инвеститори и българските компании, желаещи да започнат партньорство и съвместна работа с тях. За нас беше малко по-различно, тъй като ние имаме дългогодишна история на българския пазар благодарение на Глобал-Тест, нашият партньор за България.

Все пак, конференцията ни предостави възможност да се срещнем с нови потенциални клиенти и бизнес партньори от областта на енергийната ефективност. Радваме се, че имахме шанса да участваме на това събитие, което традиционно се провежда и в Румъния, и което намираме за много полезно.

Какъв вид организационен подход използва компанията за управлението на дейността си в България?

Testo е германска компания, водещ производител на измервателни инструменти в световен мащаб, който има присъствие в над 100 държави. В 25 от тях имаме дъщерни предприятия, а в останалите - партньори и дистрибутори.

До края на 2015 г. имахме и един партньор в България, като от началото на т. г. се стремим да развием още бизнеса си тук и да изградим по-голяма дистрибуторска мрежа, чрез която да задоволим нуждите на клиентите ни по най-добрия възможен начин. Поради тази причина, в момента търсим нови дистрибутори, които имат желание да продават и рекламират продуктите ни на българския пазар.

Кои са най-важните параметри, които трябва да бъдат измерени при определяне енергийната ефективност на една сграда?

Енергийната ефективност е много сложна тема, която се отнася до пестене на енергия както в жилищни, така и в обществени сгради. Необходимо е да се оценят и да се направят измервания във всички системи в сградите - отоплителни, вентилационни, климатични или охлаждащи.

Информацията, която се получава от измервателните инструменти относно функционалността на тези системи, ни позволява да определим тяхната ефективност или да ги направим по-ефективни. Загубите на топлинна енергия лесно могат да бъдат открити чрез термовизионните камери на Testo. Компанията има голямо участие в областта на енергийната ефективност и заради това един от девизите ни е „Енергийната ефективност може да бъде измерена”.

Как бихте оценили пазара на измервателни инструменти за извършване на обследване за енергийна ефективност в региона?

Считаме, че българският пазар е бързоразвиващ се и с много голям потенциал. Дори и в момента да има нужда от подобрения в някои направления, сме уверени, че ситуацията ще се промени и пазарът тук, а и в другите страни от региона, ще отбележи напредък. България има огромна възможност за развитие в тази насока.
Top