РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ТОКАМАК, Списание Енерджи ревю - брой 2, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ТОКАМАКНетрадиционни енергийни приложения.

Пълен инженеринг в областта на преработката на суха растителна биомаса и производството на горими газове, електроенергия и/или топлоенергия от трупна и отпадна дървесина , отпадъци от селското стопанство (слама, стебла, отрези).

Дизелови и газови генератори, ко- и тригенератори от 10 до 2 000 kW.

Предпроектни проучвания, консултации и пълно проектиране на електрически централи работещи с биомаса.

Конструкторска и научно изследователска работа в областта на утилизацията на растителна биомаса за енергийни цели.

www.tokamak-bg. com

GSM: 0889 326278
Top