Топлоенергетика

Какви са спецификите и факторите от основно значение при експлоатация на индустриални пещи - ще разберете от рубрика "Топлоенергетика" на новия брой 2/2021 тук...
Какви са специфичните особености на отделните видове системи за технологична топлина в индустрията, както и възможностите за оптимизиране на енергийната им ефективност, четете в детайлната статия на сп. Енерджи ревю тук!
В отоплителния сектор SCADA системите се използват за събиране на показанията на сензори, разположени в топлинните подстанции, и за дистанционно предаване на данните до и от оператора на топлоцентралата...
Рубрика "Топлоенергетика" представя редакционен материал, посветен на особеностите при използване на възобновяема енергия в системите за централно отопление. Прочетете го тук...

ВОДЕЩИ ТЕМИ

Индустриални пещи
Индустриалните пещи се класифицират спрямо използвания източник на топлина, целта на нагряване на материала, характера на топлообмена, метода на горене, експлоатационния режим и типа на възстановяване на топлинната енергия ... още
Системи за технологична топлина в индустрията
Индустриалните системи за технологична топлина могат да се класифицират в 4 основни категории – работещи на гориво, на електроенергия или на пара, както и други процеси, включващи регенериране на топлинна ... още
SCADA системи в топлоцентрали
Прилагането на SCADA системи в енергетиката дава възможност за реализиране на спестявания в производството/доставянето на топлинна енергия и за повишаване на качеството на топлоснабдяване чрез отдалечено управление, позволяващо по-добро балансиране ... още

Проектирането на цялостна система за отопление, работеща на биомаса, изисква задълбочени познания за всеки един от компонентите й. Успехът на тези инсталации зависи от внимателните изчисления на топлинния товар и ... още
С нарастващия фокус върху безопасността, опазването на околната среда и редуцирането на оперативните разходи ползите от извършването на инспекции и провеждането на мониторинг на състоянието на съоръженията са очевидни ... още
Основните параметри, оказващи влияние върху загубите в мрежите за централно отопление, са дебелината на изолацията около тръбите, техният размер, подаваната температура и температурата на обратния поток, както и географското разпределение ... още


виж всички


Top