Топлоенергетика

Глобал-Тест стартира есенна акция с най-добрите си уреди за горивни системи и термопомпи. Повече за кампанията и включените в нея решения ще научите тук...
Промишлените парни инсталации допринасят за производството на около една трета от общото количество енергия, използвана за индустриални приложения. Какви са популярните решения за повишаване на тяхната ефективност - ще научите от статията тук...
ТЕЦ Варна сключи договор с три руски компании за разработване на технико-икономически модел за реконструкция на централата с технология на Siemens. Вижте подробности...
Какви са спецификите и факторите от основно значение при експлоатация на индустриални пещи - ще разберете от актуалната статия в рубрика "Топлоенергетика" тук...

НАЙ-ЧЕТЕНО

ECOVAPOR - нов начин за производство на пара
ECOVAPOR оптимизира процеса на производство на пара като източник на топлинна енергия по икономичен, ефективен, интелигентен, безопасен и екологичен начин ... още
ТЕЦ Варна инвестира в нова модерна парогазова мощност
Реконструкцията включва изграждането на два нови енергоблока с комбиниран парогазов цикъл на мястото на старите блокове от 1 до 3, строени през 60-те години ... още
Изолация на топлопроводи
Основните параметри, оказващи влияние върху загубите в мрежите за централно отопление, са дебелината на изолацията около тръбите, техният размер, подаваната температура и температурата на обратния поток, както и географското разпределение ... още


виж всички

Основните елементи на един парогенератор са топлопреносните повърхности, чрез които топлината от димните газове се предава на циркулиращата вода/пара. Главната цел на проектантите на такива съоръжения е да се оптимизира ... още
Ефективността на инсталациите на биомаса и когенерационните системи зависи от използваните за тях горелки и котли. Котлите с водно охлаждане и вибрационна решетка намират приложение за производство на енергия от ... още
Изискванията към производителите в световен мащаб никога не са били по-високи. Компаниите в много области на промишлеността трябва да оптимизират производителността си и да сведат до минимум количествата генерирани отпадъци, ... още


виж всички

ИНОВАЦИИ
Безжични сензорни технологии за топлоснабдителни мрежи

Безжични сензорни технологии за топлоснабдителни мрежи

Обновяването на системите за централно отопление чрез използването на безжични сензорни мрежи - технология за мониторинг и управление експлоатацията на топлоснабдителната инсталация, ще доведе до по-ефективно оползотворяване на топлинната енергия ... още


виж всички


Top