Топлоенергетика

Какви са спецификите и факторите от основно значение при експлоатация на индустриални пещи - ще разберете от рубрика "Топлоенергетика" на новия брой 2/2021 тук...
Какви са специфичните особености на отделните видове системи за технологична топлина в индустрията, както и възможностите за оптимизиране на енергийната им ефективност, четете в детайлната статия на сп. Енерджи ревю тук!
В отоплителния сектор SCADA системите се използват за събиране на показанията на сензори, разположени в топлинните подстанции, и за дистанционно предаване на данните до и от оператора на топлоцентралата...
Рубрика "Топлоенергетика" представя редакционен материал, посветен на особеностите при използване на възобновяема енергия в системите за централно отопление. Прочетете го тук...

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Технологии за оползотворяване на отпадна топлина
Kакто е известно, отпадната топлина е остатъчна енергия, генерирана в рамките на промишлен процес, която практически не се използва. Източници на отпадна топлина могат да бъдат горещи горивни газове, изпускани ... още
Безжични сензорни технологии за топлоснабдителни мрежи
Обновяването на системите за централно отопление чрез използването на безжични сензорни мрежи - технология за мониторинг и управление експлоатацията на топлоснабдителната инсталация, ще доведе до по-ефективно оползотворяване на топлинната енергия. ... още


виж всички

Основните елементи на един парогенератор са топлопреносните повърхности, чрез които топлината от димните газове се предава на циркулиращата вода/пара. Главната цел на проектантите на такива съоръжения е да се оптимизира ... още
Топлообменниците са компоненти със съществена степен на значимост за много индустриални предприятия, които често са подложени на тежки експлоатационни условия, водещи до корозия, поява на пукнатини, изтъняване и други нежелани ... още
Днес системите за централно отопление обслужват около 100 млн. души в Европа, като количеството на доставяната топлинна енергия се увеличава непрекъснато. Технологията е най-разпространена в Скандинавия, Русия, Централна и Източна ... още
През 2012 г. общото количество произведена енергия от биомаса е било над 51 EJ, което представлява около 10% от генерираната енергия в световен мащаб. Около 50% от тази енергия е ... още


виж всички


Top