Топлофикация Русе с проект за замяна на твърдо гориво с биомаса

Сп. Енерджи ревю - брой 3, 2014 • 26.06.2014 •

Топлофикация Русе ще реализира проект, който предвижда замяна с биомаса на до 20% от използваното в момента твърдо гориво (въглища) в три от парогенераторите, обявиха от централата. Проектът ще бъде реализиран на три етапа

В новата инсталация за производство на електрическа и топлинна енергия ще бъдат използвани слънчогледови люспи, дървесен чипс и други растителни отпадъци от селското и горското стопанство.

Реализирането на проекта не предвижда промяна в технологията или преустройство на наличните съоръжения в парогенераторите, които имат производствен капацитет от по 157 MW. Транспортната система за биомасата ще бъде с максимален капацитет до 150 м2 на час. Предвидено е изграждане на авторазтоварище, елеватор, гумен транспортьор, електронна везна и редлер.

Силозът за съхранение на биомаса ще е с капацитет от 4500 м2. Предстои и монтаж на сушилен барабан - ротационен топлообменник с капацитет 20 тона на час за предварително изсушаване на доставената биомаса.

Измерването на количеството подавана биомаса към системата за изгаряне на парогенераторите ще се осъществява посредством порционен дозатор с автоматично действие и автоматична везна. Максималното количество биомаса, изгаряно в един котел, ще бъде до 5 тона на час.
НАЙ-ЧЕТЕНО
Новости при системите за съхранение на енергия от ВЕИ

Новости при системите за съхранение на енергия от ВЕИ

Производителите на системи за съхранение на енергия от ВЕИ отговарят адекватно на пазарната динамика с множество новости, включително с революционни технологии от арсенала на Industry 4.0 като изкуствен интелект, машинно ... още
Шкафове за електрозахранване и управление в минната индустрия

Шкафове за електрозахранване и управление в минната индустрия

За да се защити електрооборудването и контролната апаратура в агресивната минна среда, шкафовете, използвани в тази индустрия, следва да отговарят на строги изисквания за устойчивост, като все пак позволяват бърз ... още
Електроизолационни (трансформаторни) масла

Електроизолационни (трансформаторни) масла

Дългият експлоатационен живот на един трансформатор зависи пряко от състоянието на изолационното масло, което освен като диелектрик функционира и като защитна и охлаждаща среда ... още
Ефективност на дизелови и газови генератори

Ефективност на дизелови и газови генератори

Всички генератори, независимо дали става дума за дизелови или газови и без значение от приложението, натоварването и експлоатацията, са проектирани да предоставят захранване по възможно най-ефективния начин ... още
Mонтажни системи за фотоволтаични инсталации

Mонтажни системи за фотоволтаични инсталации

Всяка фотоволтаична инсталация е с проектен експлоатационен срок между 20 и 25 години, поради което използваните за изграждането й материали имат огромно значение ... още
Компенсиращи реактори

Компенсиращи реактори

Шунтовите реактори много често се използват при силови захранващи кабели, при фотоволтаични централи, в кондензаторни уредби и др. за компенсиране на реактивната капацитивна енергия ... още


Top