Топлофикация София инвестира 1,2 млн. лева в модернизация

БизнесСп. Енерджи ревю - брой 1, 2012

Топлофикация София инвестира близо 1,2 млн. лв. в модернизацията на управлението на една от най-ефективните мощности на ТЕЦ София Изток - енергиен котел №3, съобщиха от дружеството. Проектът е реализиран от Фесто.

„Съоръжението вече разполага с модерна система за управление, изградена на базата на специализиран софтуер, пълна автоматизация на процесите за защити и блокировки, както и нов пулт за управление на котела и горивната система”, разказват от дружеството. „Очакваният ефект от внедрената разработка се изразява в реализацията на годишна икономия на гориво в размер на 810 хил. нм3 природен газ, което оказва влияние за снижаване на генерираните емисии СО2”, допълват те.

„Независимо, че енергиен котел №3 е построен през 1967 г. след направените инвестиции в модернизацията му показателите на работата на съоръжението вече са много добри и ще ни позволи да правим икономия на гориво за около 0,5 млн. лв. на година.

В рамките на модернизацията са въведени в експлоатация 10 допълнителни контролни точки в топлопреносната мрежа, които предоставят информация, необходима за по-ефективното управление на термохидравличните режими в ТЕЦ-а и за работата на централната диспечерска система."

Постигнатите екологични показатели, според дружеството, също са много добри. Едновременно с монтажа на системите за управление специалисти на Топлофикация София са реализирали съпътстващ проект, при който два от седемте енергийни котела са преминали към работа на горивната система с понижено подгряване на въздуха. Изградените утилизационни инсталации осигуряват допълнителни 10 MW топлинна енергия и намаляване на емисиите вредни вещества, изхвърляни в атмосферата. В резултат на това ТЕЦ София Изток е в състояние да спазва нормативния лимит на атмосферни замърсители от 200 mg NOx без отклонения, категорични са от дружеството.
ЕКСКЛУЗИВНО

Top