Трансформаторни масла – действащи стандарти и изисквания

ЕлектроенергетикаБизнесСп. Енерджи ревю - брой 2, 2015

За да ви представи актуален поглед към изискванията и стандартите, които касаят енергийните масла, за настоящия си брой списанието на българската енергетика Енерджи ревю инициира дискусия с ангажираните в тази сфера специалисти. Отправихме покана за коментар на действащата нормативна уредба и действащите стандарти към Министерството на енергетиката, както и към някои от най-изявените експерти в областта на трансформаторните и електроизолационните масла.

В отговор на запитването ни в редакцията постъпиха коментари от Иван Куцаров, дългогодишен специалист от фирма SGS България, която предлага услугата "Изпитване на трансформаторни масла", както и от Нина Хаджийска, председател на ТК 67, Български институт за стандартизация. Представяме ви отговорите им в азбучна последователност.

  • SGS България, Иван Куцаров: Все по-високи са изискванията към жизнения цикъл и екологичните показатели на трансформаторните масла
  • Български институт за стандартизация, Нина Хаджийска: Непрекъснато се разработват нови стандарти в областта на електроизолационните масла  • Top