Учени от ИЕЕС-БАН представиха нови решения за съхранение на енергия

ВЕИ енергетикaНакраткоСп. Енерджи ревю - брой 3, 2021 • 21.05.2021

Учени от ИЕЕС-БАН представиха нови решения за съхранение на енергия

Учени от Института по електрохимия и енергийни системи “Академик Евгени Будевски” (ИЕЕС) при Българската академия на науките (БАН) представиха четири технологични разработки на онлайн форума “Наука за бизнес”, организиран от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) и БАН. Ас. д-р Борис Широв представи експертни решения при проектиране и управление на батерийни станции от оловни батерии, които биха могли да бъдат прилагани в буферни станции на електроснабдителната мрежа. Гл. ас. д-р Борислав Абрашев представи алтернатива на съществуващите стационарни станции за съхранение на енергия. Преимуществата на метал-хидрид-въздух батерията за съхранение на енергия от възобновяеми източници на енергия (ВЕИ) са ниски цена и тегло, безопасност при експлоатация и екологичност на изходните материали.

Гл. ас. д-р Илиян Попов изложи накратко бизнес план за комерсиализиране на разработената от екип от ИЕЕС екологична батерия магнезий-въздух, използваща солена вода за електролит. Гл. ас. д-р Галин Борисов представи постигнатите резултати в разработване на система за получаване и компресиране на водород без механично движещи се части, на базата на която е създаден електрохимичен компресор, който работи на стъпаловиден принцип и може да осигури водород с напълно достатъчно налягане за надеждното захранване и ефективната работа на горивен елемент с мощност 1-2 kW. Системата е приложима в мощности, работещи в т.н. зелен енергиен цикъл.
Top