Учени създадоха виртуална система за съхранение на енергия

ЕлектроенергетикаИновацииСп. Енерджи ревю - брой 1, 2015

Институтът за соларни технологии Фраунхофер разработи и тества успешно новаторска концепция за виртуална хибридна система за съхранение на енергия, която се основава на т.нар. агент-базирани системи (ABOS). Спецификата на тези решения се състои в това, че хиляди батерии и модули за съхранение на топлинна енергия се обединяват от обща виртуална система.

Децентрализирани контролни системи или "агенти" координират работата на всяка индивидуална локална система за съхранение. Капацитетът на съхранение се агрегира, тъй като управлението на електроразпределителните мрежи се извършва комплексно. Агент-базираната операционна система е разработена и тествана в лабораторията за интелигентна енергия към Института Фраунхофер SmartEnergyLab и е заложена като част от концепцията "Renewable Energy Model - Germany" (REMod-D) за интегриран ВЕИ модел на немската енергийна система до 2050 г.

"Агентите изпълняват голяма част от контролните задачи директно със съседните на тях, като по този начин намаляват натоварването върху централизираните контролни решения”, пояснява проф. д-р Кристоф Витвер, ръководител на Департамента за интелигентни енергийни системи в Института за соларни технологии Фраунхофер.

„Концепцията REMod-D, която разработихме, е фокусирана върху възможността малки батерии и системи за съхранение на топлинна енергия, свързани в мрежата, да осигуряват 340 GWh активна енергия за германската енергийна система до 2050 г. Това е над пет пъти повече от очакваното количество от помпено-акумулиращите системи (60 GWh)”, допълват учените.

В лабораторията за интелигентни енергийни системи всеки процес за преобразуване на енергия и всяко устройство за съхранение могат да бъдат тествани и оптимизирани за интегриране в интелигентна електроенергийна мрежа. Оборудването на лабораторията позволява виртуални тестове и на компоненти от реалната разпределителна мрежа.

Агент-базирани контролери в SmartEnergyLab например управляват инсталация за когенерация, която включва помпено-акумулираща система, система за съхранение на енергията от термо помпа с фазов преход и акумулаторна система от литиево-йонни батерии. Всички тези системи са обединени във виртуален мрежов симулатор, който моделира съхранението на енергия в разпределителната мрежа в реално време.

Чрез симулатора отделните системи комуникират с редица други елементи на мрежата. По този начин децентрализираните интелигентни smart grid решения опосредстват реализирането на цялостна децентрализирана енергийна система и гарантират стабилност на захранването.

ЕКСКЛУЗИВНО


Top