Учредиха дружество за координиране на сигурността на електроенергийната мрежа в Югоизточна Европа

ЕлектроенергетикаНакраткоСп. Енерджи ревю - брой 5, 2020 • 01.09.2020

Учредиха дружество за координиране на сигурността на електроенергийната мрежа в Югоизточна Европа

Операторите на преносни системи на България (ЕСО), Гърция (IPTO), Италия (TERNA SpA) и Румъния (Transelectrica) учредиха дружество за координиране на сигурността на електроенергийната мрежа в Югоизточна Европа – Southeast Electricity Network Coordination Center (SEleNe CC) със седалище в Солун, Гърция.

Съгласно европейската регулаторна рамка основните отговорности на дружеството по регионалната мрежова сигурност са анализ на експлоатационната сигурност, координирано планиране на прекъсванията, координирано разпределяне на капацитет, краткосрочна и близка до реалното време прогноза на адекватността, изготвяне на модели на отделна и обща електроенергийна мрежа, както и предоставяне на данните.

“Регионалният координатор на сигурността, който стана факт след ползотворните преговори между страните, ще гарантира сигурната експлоатация на електроенергийните системи”, коментира Ангелин Цачев, изпълнителен директор на Електроенергийния системен оператор.
Top