Удължаване гаранцията на соларни инвертори

ВЕИ енергетикaТехнически статииСп. Енерджи ревю - брой 6, 2016

Cоларните инсталации са инвестиции, които предоставят все по-висока възвращаемост, тъй като с времето цената на електрическата енергия от мрежата се покачва, а безплатната енергия от слънцето се запазва като константа. Времето, през което собствениците на такива инсталации ще могат да се възползват от тази възвращаемост обаче, зависи до голяма степен от продължителността на експлоатационния живот на компонентите, от които е изградена системата.

Затова е важно собствениците на соларни инсталации, било то за битови или търговски цели, да са добре запознати с гаранционните условия на всички съоръжения в системата. С гаранция обикновено се предлагат и трите основни елемента на фотоволтаичните инсталации - панелите, инверторите и системите за съхранение на енергия, в случай че се използват такива. Гаранциите на системите за съхранение на енергия обикновено са със срок между 5 и 10 години, въпреки че периодът им за полезна експлоатация е 15 или повече години.

Повечето соларни панели се предлагат с гаранции, обезпечаващи 80% или повече системна производителност за 20 до 25 години - доста по-дълъг период от гаранциите на много от електрическите уреди, автомобилите или дизеловите генератори. Често производителите сегментират гаранциите си, като гарантират 90% системна производителност за първите 10 до 12 години например. Важно е да се отбележи, че експлоатационният живот на една фотоволтаична инсталация може да достигне и 30-40 години, като много от изградените дори преди 50 години системи все още генерират чиста енергия.

Както е известно, соларните инвертори играят водеща роля във всяка една фотоволтаична инсталация, като трансформират правия ток, получаващ се от панелите, в променлив. Проучвания показват, че повредите на инверторите са причина за приблизително 80% от престоя на PV системите. Поради това повишаването на надеждността на инвертора драстично може да подобри и общата сигурност на инсталацията.

Осигуряването на по-високо ниво на надеждност не само подобрява възвръщаемостта на инвестицията за соларния проект чрез избягване на загуби поради престой, но и свежда до минимум разходите за ремонт и подмяна на повредени инвертори през целия жизнен цикъл на инсталацията.

Голяма част от предлаганите на пазара днес соларни инвертори са проектирани за едногодишна гаранция. Поради развитието на технологиите и силната конкуренция обаче, клиентите вече очакват инверторите да се предлагат с минимум 5 години гаранция. Инверторите от най-нисък клас обикновено са с двугодишна гаранция, докато по-висококачествените гарантират висока производителност за 10 до 15 години.

Собствениците на фотоволтаични инсталации вече могат да бъдат спокойни за соларните инвертори в системите си за още по дълъг период. Това е възможно благодарение на разнообразието от предлагани на пазара услуги за удължаване гаранцията на инверторите, чрез които клиентите могат да продължат да се възползват от цялостна поддръжка, дори след изтичане на гаранцията от производителя.

За да илюстрира с конкретика темата, сп. Енерджи ревю публикува коментарите на компании, предлагащи на българския пазар услуги за удължаване гаранцията на соларни инвертори. В следващите редове Филкаб Солар и Renewable Energy Insurance Broker-България разказват за своите най-актуални оферти в областта.

  • Удължаването на гаранцията на инверторите на SMA Solar Technology и Kostal Solar Electric предоставя дългосрочна сигурност на инвестицията

  • Удължената гаранция на соларни инвертори от Renewable Energy Insurance Broker елиминира недостатъците на заводската  • Top