РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Уиндкрафт Симонсфелд БГ, Списание Енерджи ревю - брой 4, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Уиндкрафт Симонсфелд БГПланираме инсталирането на 19 допълнителни вятърни турбини край Каварна

Улрих Клингбахер, изпълнителен директор на Windkraft Simonsfeld BG, пред сп. Енерджи ревю

Г-н Клингбахер, бихте ли представили на читателите на сп. Енерджи ревю компанията Windkraft Simonsfeld – нейната дейност и история?

Мартин Щайнингер, в момента главен изпълнителен директор на Windkraft Simonsfeld, започнал разработването на първите две вятърни турбини през 1996 година в Симонсфелд, намиращ се в Австрия, северозападно от столицата Виена. В този толкова ранен етап от развитието на вятърната енергетика, идеализмът се явявал първото и задължително условие. Оттогава компанията Windkraft Simonsfeld е натрупала 15-годишен опит в разработването, пуска в експлоатация и поддръжката на вятърни паркове. Към момента ние притежаваме 57 вятърни турбини с обща мощност от 98 MW. Освен това, предлагаме като услуга въвеждане в експлоатация, сервиз и поддръжка на 70 вятърни турбини на други компании в Австрия и България.

Дейността на фирмата, започнала като амбициозна мечта, в процеса на работа успяла да убеди повече от 1500 души да станат акционери в Windkraft Simonsfeld. И все пак, Windkraft Simonsfeld си остава местна компания, чийто акционери живеят близо да вятърните си паркове.

Кои са най-значимите проекти на компанията в Европа?

Работата ни е фокусирана на три пазара: Австрия, България и Румъния. На всеки един от тях разработваме по няколко проекта. По-конкретно за България и Румъния, бих казал, че в портфолиото си притежаваме проекти с изключителни ветрови характеристики. Благодарение на това, планираме да увеличим годишното производство на енергия до 500 GWh.

Как е организирана дейността ви в България? Кои компании са ваши основни партньори на местния пазар?

Windkraft Simonsfeld BG разработва и на практика е собственик на нашите вятърни паркове. O&M Simonsfeld, също филиал на Windkraft Simonsfeld, е отговорна за експлоатацията и поддръжката на генераторите във вятърните турбини. Всички австрийски компании, обслужващи вятърни турбини на територията на България, разчитат на нашите умения и опит в областта. Това ни нарежда сред най-големите доставчици на услуги в областта на експлоатацията и поддръжката на вятърни турбини в България.

Вече имате един реализиран вятърен проект в България. Разкажете ни повече за него.

Регионът на Каварна е много благодатен за експлоатацията на вятърни турбини. Добиванатаа енергия от инсталираните там турбини V90 надвишава производството на най-добрите ни генератори в Австрия!

Какъв е настоящият акцент в дейността ви на местния пазар?

Основният ни фокус е разширяването на вятърния ни парк край Каварна. Планираме инсталирането на 19 допълнителни вятърни турбини там. Ако рехабилитацията и разширението на мрежата в района на Каварна позволяват, ние сме готови да вложим още 75 млн. евро в чиста енергия за следващите 3 години там. Отделно, сме в процес на търсене на подходящи места за разработването на други проекти.

Как, според Вас, новият закон за енергията от възобновяеми източници ще повлияе бизнеса ви на българския пазар?

Нашите очаквания са, че той би подпомогнал дейността на сериозни инвеститори като Windkraft Simonsfeld BG. Освен това, той ще изчисти пазара от спекулантите и ще помогне на електропреносните дружества да осигурят необходимите подобрения по мрежата. Части от новия закон все пак се нуждаят от корекции, но като цяло, мисля, че нещата вървят в правилната посока.

Каква е формулата на Windkraft Simonsfeld за разработването на успешен високотехнологичен проект?

В основата на всеки успешен проект в областта, според мен, стоят квалифицирани хора, които обичат работата си.
Top