Устройствата Janitza разполагат с възможности за инсталиране на умни приложения

Енергийна ефективностТехнически статииСп. Енерджи ревю - брой 3, 2016

Мултифункционалните устройства на Janitza разполагат с възможността за инсталация на умни приложения. Основната цел е да се направи цялата съвкупност от информация лесна за конфигуриране, разбиране и визуализиране. Или с други думи, превръщате базата с данни от устройствата в пълноценна информация, благодарение на което можете да вземете правилни решения.

За да добиете по-голяма представа как работят и какви са основните им предимства, в няколко реда ще опишем част от тях. Всички приложения могат да бъдат инсталирани на следните устройства - UMG604, UMG605, UMG508, UMG509, UMG511 и UMG512.

Благодарение на новото приложение Mini EnMs - мини системата за енергиен мениджмънт, можете да създадете функционираща, уеб-базирана система за енергиен мениджмънт без нуждата от скъп софтуер, сървъри и всякакви други сложни процеси. Нужно е да разполагате с един основен анализатор като (Master) устройство и всички други анализатори се свързват към него по ModBus комуникация.

Системата работи с до 16 подчинени (slave) устройства без памет (UMG103, UMG104 и UMG96RM), като успява да записва и визуализира информацията, събрана от подчинените устройства в реално и минало време директно в уеб-сървъра на главното устройство. За да следите и наблюдавате в реално време какво се случва във вашата система, е нужно единствено да разполагате с устройство с уеб браузър - компютър, таблет, телефон и др.

EN 50160 Watchdog представлява апликация за непрекъснато следене на качеството на енергия съобразно директива EN 50160. Предоставената електрическа енергия към крайния клиент трябва да отговаря на заложените в директивата норми и стандарти. Тази директива описва различни параметри за качеството на тока доставен от разпределителните дружества към крайните потребители. Сложните алгоритми са визуализирани под формата на светофар, което позволява с един поглед да установите дали всичко е в норми. Апликацията работи единствено с Клас А устройствата на Janitza - UMG 605, UMG511 и UMG512.

Подобно на горното приложение, което следи качеството на тока доставено към клиента, приложението IEC 61000-2-4 Watchdog (апликация за непрекъснато следене на качеството на енергия съобразно директива IEC 61000-2-4) следи качеството на тока и Електромагнитната съвместимост (EMC) във вътрешната мрежа. Отново визуализирано под формата на светофар, приложението дава възможност с един поглед да разберете дали имате нужда от компенсиращи мерки. По-този начин ще намалите евентуалните такси, които трябва да заплатите към вашия доставчик.

Вайд-БулКлючови думи: Janitza, Вайд-Бул, Mini EnMs, EN 50160 WatchdogЕКСКЛУЗИВНО


Top