В броя четете

РедакционноСп. Енерджи ревю - брой 6, 2011

Уважаеми читатели,

За списание Енерджи ревю отиващата си 2011 г. беше годината на израстването, в която показахме, че правейки специализирана техническа периодика, плуваме в свои води. Последният за тази година брой отново е интересен и силен, правен с дух и сърце.

Изпращаме нелеката за ВЕИ бизнеса в България 2011 година с една положителна новина - първата фотоволтаична система, изградена изцяло с компоненти, произведени в България, бе пусната в експлоатация. Повече за проекта можете да прочетете на стр. 24.

В секцията за вятърна енергетика публикуваме интересен материал, посветен на технологичните предизвикателства пред развитието на сектора (стр. 45). Статията обобщава визията на утвърдени специалисти относно предстоящите промени в конструкцията и работата на ветроенергийните съоръжения и предизвикателствата, пред които ще се изправят производителите на ветрогенератори и операторите на електропреносните мрежи.

Водещата тема на броя "Автономни фотоволтаични системи" разглежда спецификите на основните им компоненти, акцентирайки върху контролерите, батериите, инверторите, средствата за мълниезащита и видовете носещи конструкции за панелите.

В броя публикуваме и втората част на материала, разглеждащ възможностите на хидрогенераторите, инсталирани в българската ЕЕС, да работят при режими на превъзбуждане и недовъзбуждане при възстановяване на системата след тежки аварии, с който ви запознахме в миналия брой на сп. Енерджи ревю.

Рубриката "Електроенергетика" е фокусирана върху една от задачите, които стоят пред енергетиците и производителите на електроапаратура - корекцията на фактора на мощността. Намаляването на разходите за електроенергия, благодарение на по-пълното й оползотворяване и ограничаване на загубите, е един от пътищата не само за повишаване на конкурентоспособността на предприятията, но и за подобряване на техните екологични показатели. Материалът по темата ще намерите на стр. 28

В рубриката за топлоенергетика ще откриете втората част на "Парокондензатни системи". Продължаваме темата с разглеждане на особеностите при монтажа на кондензните гърнета, поддръжката на парокондензатните системи, възможните причини за аварии и методите за предотвратяването им.

Екипът на сп. Енерджи ревю ви пожелава светли празници и ползотворна и лека нова 2012 година!

Приятно четене!

От редакционния екип на сп. Енерджи ревю

Top