В броя четете

РедакционноСп. Енерджи ревю - брой 6, 2012

Уважаеми читатели,

В ръцете ви е последният за неспокойната за българската енергетика 2012 година брой на сп. Енерджи ревю. Една от най-интересните теми в него, която предлагаме на вашето внимание, е “Мониторинг на фотоволтаични паркове”. Системите за дистанционно управление и диагностика на компонентите на фотоволтаичните централи са от ключово значение за оптимизиране процесите на електропроизводство и подобряване надеждността им. Мониторингът от специализирани центрове започва да се очертава като атрактивна оферта на водещи пазара компании и у нас. Затова темата е изключително актуална и сп. Енерджи ревю ще продължи да я развива и занапред.

Препоръчваме още изключителната статия “Въздушни прекъсвачи”, която задълбочено разглежда конструктивни и технологични особености на устройствата, както и класификация на видовете им.

Други много интересни материали в броя са: “Подготовка на водата за парни котли и парогенератори” в секцията за Топлоенергетика и “Добив и преработка на природен газ” в рубрика Газификация. Рубриката за вятърна енергетика на броя предлага темата “Контрол на мощността на вятърните турбини” на стр. 48

Особено място в този брой на Енерджи ревю заема статията “Перспективи в развитието на ядрената енергетика в България”. Не на последно място, представяме една повече от актуална тема - за транспортните биогорива, за които четете на стр. 45

Използваме случая от името на целия екип, който през годината работи усърдно по подготовката на списанието, да ви пожелаем весели зимни празници и много по-успешна и ползвотворна нова 2013 година!

Приятно четене!

Top