В броя четете

РедакционноСп. Енерджи ревю - брой 1, 2013

Уважаеми читатели,

В първи брой за тази година българското техническо списание за енергетика - Енерджи ревю, акцентира върху най-атрактивната бизнес ниша за инвестиции в зелена енергия в момента - покривните фотоволтаични централи. Съгласно действащата нормативна база, освен че ползват облекчен режим за свързване към мрежата, произведената от тях енергия се изкупува на значително по-високи цени спрямо наземните централи. За изискванията към покривните пространства и спецификите при инсталацията на PV системи върху различните видове покриви четете на стр. 19.

В рубриката за вятърна енергетика публикуваме материал, посветен на автономните вятърни генератори, които също набират популярност. На стр. 49 може да се запознаете с възможните им приложения, етапи на въвеждане в експлоатация, възможностите за избор на вятърна турбина и за съхранение на излишната енергия.

На един от най-важните проблеми в съвременната хидроенергетиката, а именно повишаването на ефективността на енергийното оборудване и осигуряването на оптимални условия за работа в енергийната система, е посветена статията ни на стр. 45

Друг интересен материал разглежда компресорните станции, поддържащи високото налягане на природния газ, транспортиран по магистралните газопроводи.

Фокусът на броя в областта на топлоенергетиката попада върху използването на дървесна биомаса в индустриални предприятия. В статията са разгледани предприятията, които са основни източници на отпадна дървесина и начините за нейното оползотворяване.

Приятно четене!

Top