В ход е информационна кампания за либерализацията на енергийния пазар

ЕлектроенергетикаБизнесСп. Енерджи ревю - брой 6, 2015

През втората половина на месец ноември т. г. стартира информационна кампания за либерализацията на електроенергийния пазар у нас. В рамките на инициативата съвместни екипи от представители на ведомството, Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), Българския енергиен холдинг (БЕХ), Българската независима енергийна борса, Електроенергийния системен оператор (ЕСО) и електроразпределителните дружества провеждат поредица от срещи в областните центрове в страната, за да разяснят на потребителите предимствата на свободния пазар, етапите, през които ще премине процесът, и процедурата за смяна на доставчик.

Организациите се обединяват около тезата, че правилата за смяна на доставчик, особено за битовите потребители, трябва да бъдат максимално облекчени, а по-малкото ограничения към участниците на пазара ще стимулират конкуренцията.

Либерализираният пазар на електроенергия у нас трябва да стартира от 1 януари 2016 г. За битовите потребители се очаква да влезе в сила тримесечен преходен период.

“Целта на кампанията е в максимална степен да информираме потребителите за процеса по преминаване към пълна либерализация на електроенергийния пазар”, каза министър Теменужка Петкова по време на среща в Министерството на енергетиката между организациите, инициатори на информационната кампания.

Според нея освобождаването на пазара трябва да се случи постепенно, каквато е и препоръката на Световната банка. Международната финансова институция предстои да препоръча най-подходящия за страната ни модел на либерализация.

“Българската независима енергийна борса - дружеството, лицензирано за борсов оператор - е готова за старт на свободния пазар”, заяви изпълнителният директор на Българската независима енергийна борса Константин Константинов по време на срещата.

Той допълни, че предстои единствено актуализация на някои вътрешни документи, след като КЕВР утвърди правилата за търговия. В рамките на събитието председателят на КЕВР Иван Иванов посочи, че именно правилата за търговия са най-важният ангажимент, свързан със старта на либерализирания пазар.
Top