РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

В и В Изоматик, Списание Енерджи ревю - брой 5, 2012

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ В и В ИзоматикCIRCUTOR представя цялостно, гъвкаво и лесно адаптивно

към изискванията на потребителя, решение за мониторинг и

управление на енергопотреблението.

Разполага с пълен набор от измервателна и защитна апаратура с възможност за свободно конфигуриране на точките за следене. Свързването им в мрежа за управление и мониторинг на данните се реализира посредством специализиран софтуер – Power studio - лесен за програмиране и експлоатация.

Предимства: Визуализация в реално време на всички параметри на мрежата. Графично или таблично представяне на записаните данни. Възможност за анализ и паралелно сравнение на различните записи. Лесен експорт в txt или csv файл. Параметрите на следене могат да бъдат конфигурирани и оffline. Пълен и систематизиран запис на всички аварийни събития. Допълнителен софтуерен модул за анализ на данните от по-критичните точки и инсталации с цел предвиждане и предотвратяване на възможни аномалии. Версията Power studio Scada Deluxe дава възможност за включването в мрежата на всякакъв тип устройства, комуникиращи с OPC или Modbus.

CVM 114

Мрежов

анализатор

CVMk2

Мрежов

анализатор

MKD

Електромер

DH96

Процесен

индикатор

RS-485

TCP2RS+

CVM NRG96

Мрежов

анализатор

RGU-10

Дефектнотоково

реле

CIRWATT B II

Електромер

RS-485

TCP2RS+

PLUS

Кондензаторна

уредба (ККУ)

EMDk

Електромер

CVM MINI

Мрежов

анализатор

RS-485

TCP2RS+

Ethernet

LM50-TCP

Концентратор

на импулси

EMS30

Електромери

София 1680, ул. Пирин 40 А

тел.: 02/ 958 31 11; 439 05 09, факс: 02/ 958 22 70

office@viv-isomatic.com, www.viv-isomatic.comTop