РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

В И В-Изоматик, Списание Енерджи ревю - брой 6, 2016

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ В И В-ИзоматикНОВАТА облачна система за енергиен одит на CIRCUTOR за следене и запис на електрически параметри чрез безжична комуникация

Най-актуалните технологии в областта на портативното измерване съвместени с възможност за отдалечен контрол. MYeBOX® Cloud system гарантира стабилността на измерването, характерно за портативните устройства на CIRCUTOR, съчетана с възможност за дистанционен достъп до данните, посредством надеждна безжична връзка.

София 1680, ул. Пирин 40 А, тел.: 02/ 958 31 11; 439 05 09. факс: 02/ 958 22 70

e-mail: office@viv-isomatic.com, web: www.viv-isomatic.com

V&VIsomaticTop