VAE Controls: Високоефективни модулни когенерационни системи на биомаса от финландската фирма Valmet

Фирмени статииСп. Енерджи ревю - брой 4, 2014

Финландската компания MW Power специализирана в изграждане под ключ на малки когенерационни централи е част от енергийното поделение на финландската корпорация Valmet. Търговско представителство за България на Metso Automation и Valmet Power е фирма Герион ЕООД.

MW Power предлага съвременни решения за производство на електричество и отопление за малки и средни по мащаб приложения с фокус върху устойчивото генериране на енергия, гъвкавото оползотворяване на възобновяеми горива, иновативните технологии и високото качество на обслужване.

Модулни когенерационни системи на биомаса

Ключови решения в широкото портфолио високоефективни енергийни технологии на фирмата са двата модела модулни когенерационни централи на биомаса - Biopower 5 и Biopower 8.

Централите осигуряват комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия в широк мощностен диапазон. Моделът Biopower 5 се предлага в пет различни варианта, с капацитет за производство на електроенергия от 3,8 до 5,6 MW и от 1 до 14 MW топлинна енергия.

Biopower 5

Когенерационната инсталация Biopower 5 включва патентованата скарна система BioGrate, която позволява изгаряне с висока ефективност и ниски емисии на азотни и въглеродни окиси на биомаса с влагосъдържание до 60%. Инсталацията осигурява чиста и ефикасна работа и предлага практическо решение на въпроса как да се използват пълноценно възобновяемите енергийни източници с минимално негативно въздействие върху околната среда.

Горивна система BioGrate

Системата BioGrate е базирана на патентована технология с въртяща се конусовидна скара, разделена на няколко самостоятелно въртящи се зони (пръстени). Първично постъпващият в системата въздух се разпределя равномерно между отделните плочи на скарата за по-ефективно горене.

Горивната система е с тристепенно подаване на въздух, а горивото се зарежда в долната част на инсталацията, която разполага със специален контейнер за влажна пепел. Котелът в системата е с капацитет 17,8 MW топлинна енергия.

Инженеринг, доставка и строителство на електроцентрали

Стандартизираното решение Biopower предлага предварително проектирани съоръжения и фабрично инсталирани модули. Това ще ускори разработката на проекта ви и времето за финализирането му, като в същото време ще подобри качеството и ще намали рисковете при експолатацията.

Пълният спектър от услуги по инженеринг, доставка и строителство за електроцентрали гарантират тяхната техническа изправност и икономическа конкурентоспособност. Използването на местни, възобновяеми енергийни източници от биомаса осигурява надеждни и устойчиви доставки на електроенергия, а гъвкавият избор на горива намалява рисковете, свързани с пазара на енергия.

Услугите, предлагани от Valmet , са насочени към вашите специфични приложения и необходими количества произвеждана електроенергия. Обхватът на услугите варира от проектиране до пълен инженеринг, доставка и строителство на съоръженията. Договорът за пълно управление и поддръжка гарантира професионалната и дългосрочна работа на съоръжението.

Предимствата на стандартизираните решения са:

• Бързо и ценово ефективно проектиране;

• Ясен обхват и функционалност;

• Бързо изпълнение на проекта;

• Доказана технология с малко вредни емисии;

• Намален риск от закъснение;

• Предварително проектирани и фабрично тествани модули;

• Атрактивна цена;

• Възможност за доставка на няколко системи.


Top