РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ВАГО КОНТАКТТЕХНИК, Списание Енерджи ревю - брой 3, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ВАГО КОНТАКТТЕХНИКПриложение за управление и

предаване на данни при:

• Подстанции

• Помпени станции

• Ветрогенераторни паркове

• Водно-електрически централи

TO-PASSТ Modem GPRS VPN Router

• GPRS/GSM, EDGE

• VPN, Firewall

• Конфигуриране чрез вграден Web сървър

• DHCP сървър

• Перфектна интеграция с контролерите серия 750

• Двупосочна GPRS/EDGE комуникация

Програмируем мрежов контролер за

Телеконтрол управление

• Подържа комуникация чрез

IEC 60870-5-101 и IEC 60870-5-104

• Възможност за безжично предаване на данни,

чрез TO-PASSТ Modem GPRS VPN Router

• Възможност за връзка с външни устройства по RS-485/422/232

• Възможност за използване на 400 различни входно/изходни модула

www.wago.com

Wago Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Търговско представителство:

1330 София, бул. Акад. Иван Гешов 2Е

Бизнес център Сердика, Сграда 1

ет. 4, офис 417

тел.: 02/ 489 46 09, 489 46 10

факс: 02/ 928 28 50

info-bg@wago.com

Варна/Бургас: 0898 428 190Top