РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Ваго Контакттехник, Списание Енерджи ревю - брой 2, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Ваго КонтакттехникЗАГЛАВИЕ: АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗА ФОТОВОЛТАИЧНИ ЦЕНТРАЛИ

Текст продукти:

1. WAGO I/O SYSTEM

Мониторинг на фотоволтаичната централа, както и управление на системата за следене на слънцето. Възможност за предаване към сървър на данните измерени от токовите трансформатори чрез GSM комуникация.

2. Токов сензор за измерване на тока от фотоволтаичните панели и предаване на данните по RS485 комуникация. Измерване с точност от 0,5% в диапазона от 0 - 80 А и 0 - 140 А (DC).

3. GSM модеми TO-PASS за предаване на измерените величини чрез GSM мрежата, както и за отдалечено управление на фотоволтаичната централа. Възможност за връзка към контролер по RS232 комуникация.

4. Клеми за PCB монтаж, използвани при производство на силови инвертори.

5. Клеми за шинен монтаж с възможност за работа при 1000 V (валидно при определени условия).Top