РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Ваго Контакттехник, Списание Енерджи ревю - брой 2, 2013

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Ваго КонтакттехникТермотрансферен принтер

smartPRINTER

WAGO smartPRINTER

Новият термотрансферен принтер на WAGO

smartPRINTER е изключително компактен и може

да печата върху богат набор от материали: марки-

ращи ленти, вградени маркировки на ролка WMB,

етикети, както и кабелни маркировки.

Един принтер осигурява лесна идентификация

на всички WAGO клеми, проводници/кабели и

устройства.

Артикул № 258-5000

Поставка за етикети, валяк, мастилена лента,

1 маркираща лента на ролка, 1 вградена марки-

раща ролка, 1 WAGO ProServe® диск с инструкции

за инсталиране и плакат

Wago Kontakttechnik GmbH & Co. KG

София, бул. “Акад. Иван Евстатиев Гешов” 2Е

Бизнес Център Сердика, сграда 1, ет.4, офис 417

тел.: 02/489 46 10; факс: 02/928 28 50; info-bg@wago.com

www.wago.bgTop