Рекламни публикации на Вайд-Бул


Вайд-Бул

Професионални решения зафотоволтаични системи от Вайд-БулРазгледайте цялатани гама от решения зафотоволтаични приложения в жилищни,търговски и битови сгради

• Разпределителникутии - AC• Стрингови кутии - DC - 1000V / 1500V• Соларни конектори - MC4 / MC4 EVO II• Y/X разпределителии конектори• Стопяеми предпазители - AC& DC• Разединителии основи - AC& DC• Енергиен& ... още

Вайд-Бул

Професионални решения зафотоволтаични системи от Вайд-БулРазгледайте цялатани гама от решения зафотоволтаични приложения в жилищни, търговски и битови сгради

• Разпределителникутии - AC• Стрингови кутии - DC - 1000V / 1500V• Соларни конектори - MC4 / MC4 EVO II• Y/X разпределителии конектори• Стопяеми предпазители - AC& DC• Разединителии основи - AC& ... още

Вайд-Бул

UMG 804- Мрежов анализатор, съзададен за мониторинг намодули за разпределение на мощност (PDU/PDC) в центрове за данни.

Бърз монтаж и настройка, подходящза нови и ретрофит приложения

32 GB памет засъхранение на данни

Безпроблемна свързаност - 2 х LAN,MODBUS TCP/IP & RTU, BACnet IP и SNMP

Следене на 96 монофазни /32 трифазни токови кръга

Вграден webserver ... още

Вайд-Бул

MRG 512-PRO PQ Flex- Мобилен мрежов анализатор клас "А"за следене качеството на ел. енергията по IEC 61000-4-30 от Janitza GmbH

Хармоничен анализ до 63-ия хармон ик,четен 1 нечетен (U, 1, Р, Q)*Интерхармоници (U, 1), коефициент наизкривяване THD-U /ТНD-1 /ТDD*Асиметрия, посока на въртящо се поле*Измерване на трептене според DINEN 61000-4-15*Анализ и съхранение ... още

Вайд-Бул

Weid-Bul

UMG801 -Модулен мрежов анализатор с възможност заследене на 92 монофазни консуматора от Janitza GmbH.

Клас на точност 0,2 заkWh електричество

4GB вътрешна памет, достатъчна за

съхранение на 80 милиона показанияКорпус за DIN шина, цветен дисплейс висока резолюция и вграден webserver

Висока честота (51.2 kHz) ианализдо127-михармоник

ОРС UA, Modbus ТСР 1 IPModbus RTU 1 RS485

За повече ... още

Вайд-Бул

MRG 512 PQ FLEX от Janitza

Мобилен мрежов анализатор клас “A” за следене качеството на енергията.

Свързаност

• Modbus TCP

• TCP/IP

• BACnet (вариант)

• HTTP

• FTP (файлов трансфер)

• TFTP

• NTP (синхронизация по време)

• SMTP (e-mail функция)

• DHCP

• SNMP

Комуникационнен интерфейс

• Ethernet

RCM – Следене тока на утечка

• Два входа за ток на утечка

Качество на енергията

• До ... още

Вайд - Бул

Решения на Janitza за оператори на разпределителни мрежи

Janitza осигурява всеобхватни решения - от универсални измервателни уреди до мрежови анализатори клас А. Съвместимите компоненти (от токови трансформатори с разделяеми ядра до визуализиращи уреди) осигуряват безопасност на работата. Модулният подход към системата позволява на оператора да избере желаните отделни елементи - токов ... още

Вайд-Бул

Измерване и наблюдение на високо, средно и ниско напрежение - решения за пренос и разпределение от Janitza

Идеята за централизирано широкообхватно измерване изисква измервателните устройства да бъдат инсталирани на всички три нива.

Отбелязваме, че интелигентните разпределителни мрежи изискват техника на измерване (клас на точност, честота на сканиране и т.н.) с по-големи ... още

Вайд-Бул

Измервателни системи за електроразпределения.

Повече прозрачност при преноса на енергия.

Made in Germany

UMG 512 – АНАЛИЗАТОР КАЧЕСТВОТО НА ЕНЕРГИЯ КЛАС А

Oсобено подходящ за следене качеството на енергия, съгласно стандарти

EN 50160, IEEE 519 и EN 61000-2-4.

Всички параметри на измерването се управляват и анализират.

Повече информация...

... още
Вайд-бул

EnMs.bg

Станете енергиен експерт с новите приложения на Janitza без нуждата от сложен софтуер и хардуер!

София

бул. „Св. Кл. Охридски” 13

тел.: 02/ 963 25 60

e-mail: sofia@weidbul.com

Пловдив

бул. „Кукленско шосе” 60

те.: 032/ 63 64 00

e-mail: plovdiv@weidbul.com

... още
Вайд-Бул

Измервателни системи за електроразпределения.

Повече прозрачност при преноса на енергия.

Made in Germany

UMG 512 – АНАЛИЗАТОР КАЧЕСТВОТО НА ЕНЕРГИЯ КЛАС А

Oсобено подходящ за следене качеството на енергия, съгласно стандарти

EN 50160, IEEE 519 и EN 61000-2-4.

Всички параметри на измерването се управляват и анализират.

Повече информация... weid-bul

... още
Вайд-Бул

Мониторинг на панелите с помощта на CLINICS SOLAR

Изделията от гамата CLINICS SOLAR осигуряват интелигентен анализ, диагностика и оптимизиране на фотоволтаичните системи.

Вашите предимства като собственик на ФЕЦ

Оптимален добив от всяка система благодарение на оптималното опроводяване.

Максимална възвращаемост, в резултат на максималната ефективност.

Сигурна оптимизация, независимо от модела на фотоволтаичните модули и инвертори

Непрекъсната оценка ... още


Top