РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Вайд-Бул, Списание Енерджи ревю - брой 4, 2012

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Вайд-БулМониторинг на панелите с помощта на CLINICS SOLAR

Изделията от гамата CLINICS SOLAR осигуряват интелигентен анализ, диагностика и оптимизиране на фотоволтаичните системи.

Вашите предимства като собственик на ФЕЦ

Оптимален добив от всяка система благодарение на оптималното опроводяване.

Максимална възвращаемост, в резултат на максималната ефективност.

Сигурна оптимизация, независимо от модела на фотоволтаичните модули и инвертори

Непрекъсната оценка на актуалните / ефективните данни за производителността.

Независимост от външните условия.

Вашите предимства като инсталатор на ФЕЦ

Лесен и бърз монтаж - и в съществуващи системи (Plug&Play).

Бързо намиране и отстраняване на грешки на място.

Оптимизация на нови и съществуващи ФЕЦ.

Сигурно получаване на данни, независимо от производителя на панела и инвертора.

Една система за всички видове панели: моно-, поликристални и тънскослойни.

Надеждно получаване на електрически параметри.

Събиране на данни:

TRANSCLINIC VI 50 са свързани към фотоволтаичния панел чрез стандартен фотоволтаичен конектор. Той измерва напрежението на панела, както и тока на стринга. Захранва се от самия панел.

Приемник на данни:

RECLINIC USB получава всички данни, изпращани от модулите TRANSCLINIC VI 50 и ги изпраща към компютър посредством USB-порт.Top