РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Вайд-Бул, Списание Енерджи ревю - брой 2, 2020

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Вайд-БулWeid-Bul

UMG801 -Модулен мрежов анализатор с възможност за
следене на 92 монофазни консуматора от Janitza GmbH.

Клас на точност 0,2 за
kWh електричество

4GB вътрешна памет, достатъчна за

съхранение на 80 милиона показания

Корпус за DIN шина, цветен дисплей
с висока резолюция и вграден webserver

Висока честота (51.2 kHz) и
анализдо127-михармоник

ОРС UA, Modbus ТСР 1 IP
Modbus RTU 1 RS485

За повече информация и контакти:
бул. Св. Климент Охридски 13
София, 1756
+ 359 (2) 963 25 60  
office@weidbul.com
www.weidbul.comTop