РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Вайд-Бул, Списание Енерджи ревю - брой 5, 2023

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Вайд-БулПрофесионални решения зафотоволтаични системи от Вайд-Бул

Разгледайте цялатани гама от решения зафотоволтаични приложения в жилищни,
търговски и битови сгради

•  Разпределителникутии - AC

•  Стрингови кутии - DC - 1000V / 1500V

•  Соларни конектори - MC4 / MC4 EVO II

•  Y/X разпределителии конектори

•  Стопяеми предпазители - AC& DC

•  Разединителии основи - AC& DC

•  Енергиен& стринг мониторинг

•  Токови трансформатори

•  Товарови разединители - AC& DC

•  Защитиот пренапрежения - AC& DC

•  Релейни защити за ВЕИ

•  Соларни кабели

•  Безжичникомуникационни решения

•  Маркиращи системи - с UVзащита

•  Полиестерни табла за външен монтаж

 

Вайд-Бул ЕООД

Заповече информация  иконтакти:

бул. Св.Климент Охридски 13, София,1756
+359 (2)96325 60 / office@weidbul.com

www.weidbul.comTop