РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ВАЛЕЛЕКТРИК, Списание Енерджи ревю - брой 1, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ВАЛЕЛЕКТРИКVALELECTRIC

С НАША ПОМОЩ ЕЛЕКТРИЧЕСТВОТО РАБОТИ ЗА ВАС

Електрически апарати от HYUNDAI

Hyundai Heavy Industries Co. Ltd. (HHI) е южнокорейски концерн, специализиран в областите на корабостроенето, тежкото машиностроене, електроапаратостроенето и промишлената електроника. Фирмата е световен лидер в корабостроенето, корабните машини и оборудване и азиатски лидер в областта на електричеството, където развива следните направления:

- трансформатори и комутационна апаратура за високо и свръхвисоко напрежение;

- маслени и сухи трансформатори, вакуумни прекъсвачи и контактори за средно напрежение;

- асинхронни и синхронни двигатели и генератори СН и НН, дизелгенератори;

- апарати за защита НН: модулни апарати, автоматични прекъсвачи, моторни защити и термични релета;

- апарати за управление НН: контактори, индустриални релета, честотни управления за АС двигатели;

- възобновяеми източници на електрическа енергия: соларни модули, соларни инвертори; вятърни генератори.

Амбициите на HHI са да повтори успеха си в Азия и Америка и на останалите континенти, като разчита на изключително високото техническо ниво и надеждност на продуктите си.

В областта на електричеството HYUNDAY предлага на българ-ския пазар следните продук-тови групи: вакуумни прекъс-вачи и контактори за СН, миниатюрни модулни апарати, прекъсвачи с лят корпус, въз-душни прекъсвачи, контактори и терморелета, моторни защити и контролни релета, честотни управления за AC двигатели. Всички апарати се характеризират с много високи техни-чески параметри и надеждност, оригинални съвременни технически решения, модерен дизайн и перфекционизъм в изпълнението.

На българския пазар Hyundai Heavy Industries се предста-влява от фирма ВАЛелектрик.

Въздушен прекъсвач HiAN – HYUNDAI предлага от 2009 г. нова серия въздушни прекъсвачи с подобрени технически параметри и конструкция и нови защитни блокове. Гамата е сведена до три типоразмера за обхвати на номиналните токове 630-1600 А, 2000-3200 А и 4000-6300 А. Височината и дълбочината на апаратите е константна, варират широчината и теглото.

Устойчивостта на късо съединение е до 130 kA при Icu = Ics. Значително са подобрени механическата и електрическата износоустойчивост, които достигат съответно до 20000 к.ц. и 10000 к.ц. Броят на полюсите е 3 или 4. Предлагат се два монтажни типа – фиксиран и изваждаем. Превключването се извършва с пружинен механизъм с ръчно и моторно задвижване. Защитните блокове са най-висок клас многофункционални електронни устройства, включващи защита, диагностика на веригата и апарата, измерване на основните електрически величини, индикация с цифров дисплей и LED, комуникация по RS485. Гамата включва всички необходими аксесоари като помощни и аварийни контакти, механични блокировки, броячи, защитни капаци и др.

U series MCCB – Най-новият продукт на HYUNDAI, който се предлага на пазара от 2010 г. България е първата държава, в която се изнася. Серията е пълна с нововъведения и конструктивни подобрения, което я прави конкурентна на най-добрите образци. Прекъсвачите се предлагат в три серии със следните характеристики:

UAB serie - икономична серия автоматични прекъсвачи с лят корпус с фиксирани защити за токове от 5 А до 160 А и еднакви размери за цялата серия – 130x50/75/100x60 mm. Дадените три широчини са съответно за 2P, 3P и 4P. Комутационната възможност е 30kA при Ics = 50%Icu.

UCB serie – стандартна серия автоматични прекъсвачи с лят корпус за токове от 15 А до 1600 А. Защитните блокове за апаратите до 800 А са фиксирани или регулируеми термомагнитни, а от 1000 А до 1600 А са регулируеми електронни. Дебелините на апаратите са сведени до три размера – 60 mm до 250 А, 110 mm до 1250 А и 150 мм за 1600 А. Комутационните възможности са до 100 kA/415 V за прекъсвачи до 800 А и 130 kA за по-големите токове при Ics = 50%.Icu.

UPB serie – серия автоматични прекъсвачи с лят корпус за тежки режими на работа за номинални токове до 630 А. Най-важни характеристики са високата комутационна възможност – 150 kA при Icu = Ics и много високата механична и електрическа износоустойчивост – съответно 25000 к.ц. и 10000 к.ц. До 250 А се предлагат всички видове защитни блокове, от

400 А до 630 А защитният блок е електронен тип.

За трите серии апарати се предлага пълна гама аксесоари: помощни контакти, клемни съединения, ръкохватки, щепселни основи, моторни задвижвания и др.

HIMC контактори и релета – достойнствата на тази серия апарати на HYUNDAI са много високите технически характеристики, изключителна надеждност, ниски електрически загуби, компактност и съвременен дизайн. Контакторите са няколко серии за комутиране на различни товари – двигатели, кондензаторни батерии, оперативни вериги. Номиналните токове са от 9 А до 800 А, броят полюси е 3 или 4. Електромагнитното задвижване е AC или DC за целия диапазон, а за контакторите над 65 А се предлага серия с универсално AC/DC задвижване с широк обхват на оперативното напрежение. Термичните релета се предлагат в две разновидности – директно свързване и свързване през токови трансформатори. Най-авангардни като технология и възможности са цифровите защитни релета, които освен защитата от претоварване включват всички защитни функции на токовите и напреженовите защитни релета, контрол на изолацията, защита от късо съединение, измерване на основните електрически величини и визуализация на всичко изброено върху цифров дисплей, който може да се монтира върху релето или да се изнесе на панела на таблото.

HYUNDAI предлага всички свои електрически апарати на пазара при съотношение

цена/качество без конкурентна алтернатива.

Апарати за защита - Модулни апарати - Автоматични прекъсвачи - Апарати с предпазители - Товарови прекъсвачи- Системи за АВР- Защита от пренапрежения- Апарати за компенсатори на реактивна мощност Апарати за управление - Контактори - Термични релета и моторни прекъсвачи - Честотни регулатори и софтстартери - Датчици и крайни изключватели - Индустриални релета - Програмируеми релета и контролери - Захранващи модули и трансформатори

Апарати за измерване - Аналогови и цифрови измервателни апарати - Мрежови анализатори - Измервателни трансформатори Апарати за контрол и индикация - Бутони и сигнални лампи - Контролни пултове - Сигнални колони Кабели и тоководещи системи - Кабели и проводници - Кабелни аксесоари и инструменти - Шини и шинопроводни системи - Кабелни канали и скари Електроинсталационна техника - Пластмасови табла - Метални табла и стоящи шкафове - Тоководещи системи- Редови клеми, индустриални щепселни съединения - Инсталационни изделия Производство - Електроразпределителни табла - Типово изпитани системи - Компенсатори на реактивна мощност - Промишлени табла

СОФИЯ, office@alelectric.bg.bg, Т: 02/9881057

БУРГАС, burgas@alelectric.bg.bg, Т: 056/831 293

ВАРНА, varna@alelectric.bg.bg , Т: 052/509678

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, , tarnovo@alelectric.bg.bg, Т: 062/600410

ВРАЦА, vratsa@alelectric.bg.bg , Т: 092/666008

ПЛОВДИВ, plovdiv@alelectric.bg.bg , Т: 032/694201

РУСЕ, rousse@alelectric.bg.bg, Т: 082/834056

СТАРА ЗАГОРА, zagora@alelectric.bg.bg, Т: 042/620209Top