РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Вайд-Бул, Списание Енерджи ревю - брой 4, 2017

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Вайд-БулMRG 512 PQ FLEX от Janitza

Мобилен мрежов анализатор клас “A” за следене качеството на енергията.

Свързаност

• Modbus TCP

• TCP/IP

• BACnet (вариант)

• HTTP

• FTP (файлов трансфер)

• TFTP

• NTP (синхронизация по време)

• SMTP (e-mail функция)

• DHCP

• SNMP

Комуникационнен интерфейс

• Ethernet

RCM – Следене тока на утечка

• Два входа за ток на утечка

Качество на енергията

• До 63-ти хармоник

• Междинни хармоници на напрежението и тока

• Коефициент на изкривяване за напрежението / тока

• Измерване на съставни: положителни, отрицателни и с нулева последователност

• Пускови токове (от 20 ms)

• Запис на преходни процеси (> 50 us)

• Коефициент на амплитудата

• Регистриране на краткотрайни прекъсвания (от 20 ms)

• Измерване на пикове съгл. EN 61000-4-15

UPS

• До 3 часа непрекъснато захранване

PLC функционалност

• Програмиране чрез визуализация

• Jasic® - език за програмиране

Мрежи

• TN, TT

• Три и четири-фазни

Софтуер за визуализация

• GridVis®-Basic (вкл. в доставката)

Бобина на Роговски (Ø 190 mm)

• 100 – 4,000 A

• Обхвати на измерване 100 A, 250 A, 400 A, 630 A, 1000 A, 1500 A, 2000 A, 4000 A

www.weidbul.comTop