РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Вайд-Бул, Списание Енерджи ревю - брой 5, 2020

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Вайд-БулMRG 512-PRO PQ Flex- Мобилен мрежов анализатор клас "А"
за следене качеството на ел. енергията по IEC 61000-4-30 от Janitza GmbH


Хармоничен анализ до 63-ия хармон ик,
четен 1 нечетен (U, 1, Р, Q)

*
Интерхармоници (U, 1), коефициент на
изкривяване THD-U /ТНD-1 /ТDD

*
Асиметрия, посока на въртящо се поле

*
Измерване на трептене според DIN
EN 61000-4-15

*
Анализ и съхранение на преходни
процеси (> 39 µs)

*
Мониторинг на кратки прекъсвания
(от 10 ms)

*
Мониторинг на пускави процеси и пикове

*
Непрекъснато измерване на действителната
ефективна стойност (true RMS)

*
Четотана измерване на напрежение и ток с
25,6 kHz на канал


За повече информация и контакти:
бул. Св. Климент Охридски 13
София, 1756
+ 359 (2) 963 25 60 1
office@weidbul.com
www.weidbul.com

 Top