ВЕИ с внушителен дял от новоинсталираните енергийни мощности през 2021 г.

ВЕИ енергетикaНакраткоСп. Енерджи ревю - брой 3, 2022 • 19.05.2022

ВЕИ с внушителен дял от новоинсталираните енергийни мощности през 2021 г.

Международната агенция по възобновяема енергия (IRENA) публикува нови данни, според които секторът на възобновяемата енергия продължава да расте и да набира скорост въпреки несигурността в глобален план. През 2021 г. делът на новите ВЕИ мощности достига рекордните 81% от всички новоинсталирани мощности в световен мащаб. До края на миналата година те се увеличават с 9,1% до 3064 GW.

Въпреки че водните електроцентрали са с най-голям общ дял от 1230 GW, соларната и вятърната енергия продължават да доминират сред новоинсталираните мощности с общ дял от 88% през 2021 г. Соларните централи водят с ръст от 19%, следвани от вятърните централи с 13%.
“Този постоянен прогрес е поредното свидетелство за стабилността на ВЕИ. Силното представяне на сектора през последната година предлага повече възможности за страните да се възползват от множеството социално-икономически ползи от използването на ВЕИ”, коментира генералният директор на IRENA Франческо Ла Камера. С цел да се постигнат климатичните цели, ВЕИ секторът трябва да расте по-бързо от търсенето на енергия. Много страни обаче все още не са достигнали този етап въпреки значителното увеличение на използването на ВЕИ за производство на електроенергия.
През 2021 г. 60% от новите мощности са инсталирани в Азия – общо 1,46 TW. Китай е с най-голям дял от тях, възлизащ на 121 GW. Европа и Северна Америка, начело със САЩ, заемат съответно второ и трето място, като Старият континент добавя 39 GW, а Северна Америка – 38 GW.
Top