ВЕИ са решение за намаляване на вредните емисии според WWF

Сп. Енерджи ревю - брой 6, 2013 • 28.11.2013 •

Новият доклад за вредните емисиите през 2013 г. по Програмата на ООН за околната среда (UNEP) подчертава необходимостта от намаляване на емисиите на CO2 преди 2020 г. Увеличаването на използване на възобновяеми източници в световен мащаб е един от начините за намаляване на последствията от проблема според WWF.

„Човечеството започва постепенно да осъзнава вредата от изкопаемите горива за околната среда, а научните доказателства още веднъж потвърждават мащаба на проблема и спешната нужда от предприемане на адекватни действия. Докладът на ООН показва, че сме на грешен път, а емисиите се увеличават по-бързо от предвиденото. Ако продължим замърсяването на атмосферата с CO2 със същите темпове, съвсем скоро ще изпитаме наистина опасните последици от нестабилността на климата. Все още може да променим курса и Програмата за околната среда ни съветва да действаме сега, преди 2020 г.”, казва Саманта Смит, ръководител на глобалната инициатива на WWF за климат и енергия.

Към момента съществуват възможности за намаляване на емисиите, но политическата воля е длъжна да отключи механизмите за оползотворяването им. Според WWF отлагането на мерките за по-късен етап ще доведе не само до по-високи разходи, но и до опасността те да не проработят когато се наложи. А чакането на ново ефективно глобално споразумение след 2020 г. не е опция.

„В следващия кръг от преговорите за климата във Варшава правителствата трябва да се ангажират с незабавни мерки за преход от изкопаемите горива към енергия от възобновяеми източници, както и с изясняване на дългосрочните цели, необходими за постигане на глобално споразумение за климата”, казват от WWF.

Top