РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ВЕНТО- К, Списание Енерджи ревю - брой 3, 2014

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ВЕНТО- КПълен инженеринг в областта на

отоплителната, вентилационната

и климатичната техника

Перник 2300, ул. Отец Паисий 98, тел.: 076 60 41 60, факс: 076 60 03 81, мобилен: 0889 81 81 83, e-mail: office@vento-k.com, www.vento-k.comTop