РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ВЕНТО-К, Списание Енерджи ревю - брой 3, 2015

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ВЕНТО-КПЪЛЕН ИНЖЕНЕРИНГ В ОБЛАСТТА НА ОТОПЛИТЕЛНАТА,

ВЕНТИЛАЦИОННАТА И КЛИМАТИЧНАТА ТЕХНИКА

Перник 2300, ул. Отец Паисий 98, тел.: 076 60 41 60

мобилен: 0889 81 81 83; e-mail: office@vento-k.com

www.vento-k.comTop