РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Венто-К, Списание Енерджи ревю - брой 6, 2015

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Венто-КПЪЛЕН ИНЖЕНЕРИНГ В ОБЛАСТТА НА ОТОПЛИТЕЛНАТА,

ВЕНТИЛАЦИОННАТА И КЛИМАТИЧНАТА ТЕХНИКА

КОТЛИ НА

ТВЪРДО ГОРИВО И БИОМАСА

Перник 2300, ул. Отец Паисий 98, тел.: 076 60 41 60

мобилен: 0889 81 81 83; e-mail: office@vento-k.com, www.vento-k.comTop