РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

VESTAS, Списание Енерджи ревю - брой 1, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ VESTASСлаб вятър.

Висока производителност.

Без противоречие.

Инсталирайки нов ветрогенератор на

всеки четири часа, ние даваме израз

на нашата страст –производство на

устойчива електроенергия от вятъра.

С нашите турбини V90-1.8/2.0 MW и

V100-1.8 MW можем да реализираме

висока производителност при средна

и дори при ниска скорост на вятъра.

Това е така, защото сме си поставили за

цел да оптимизираме 2-мегаватовата

си платформа за всякакви условия на

вятъра.

От 1999 г. насам сме инсталирали

над 6500 турбини от този вид по

целия свят, които с всеки свой оборот

доказват своята надеждност.

Резултатът

> Изключителна производителност

> Идеална работа с мрежата

> Устойчива, стабилна и надеждна

конструкция

> Намалени транспортни, енергийни

и експлоатационни разходи

> 24-часово дистанционно

наблюдение и управление на всяка

отделна турбина, както и на целия

ветропарк

Ние улавяме вятъра навсякъде.

vestas.comTop