Ветроенергиен парк Еннет - Челопечене ще се изгражда на три етапа

ВЕИ енергетикaПроекти, реализацииСп. Енерджи ревю - брой 3, 2010

Един от най-значимите проекти в областта на вятърната енергия в България е изграждането на ветроенергиен парк Еннет - Челопечене, в района на град Каварна. Строителството на съоръжението ще започне през есента на 2011 г. и се очаква да приключи до есента на 2013 г. Инвеститор на проекта е компанията Еннет България, която планира инвестиция в размер на 240 млн. евро

Комплексът от вятърни генератори ще е разположен на територията на община Каварна, в землищата на селата Раковски, Иречек, Видно, Вранино, Челопечене, съобщават от фирма Интелстав, главен изпълнител на обекта. Предвижда се и изграждането на подстанция с капацитет 260 MW. Турбините, които ще бъдат монтирани, са производство на датската компания Vestas и немската Enercon, всяка с мощност съответно 2,0 MW и 2,3 MW. С приключването на проекта ще бъдат разкрити 100 постоянни и временни работни места в областта на строителството, транспорта и електрическите инсталации, допълват от компанията. “Ветроенергийният парк ще се реализира на няколко етапа, първият от които предвижда изграждането, началото на единични, комплексни и 72-часови изпитвания на съоръженията и въвеждането им в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ), за присъединяване на тридесет броя ветрогенератори тип V - 90 (2.0 MW), с обща номинална мощност 60 MW”, разказват още от фирмата-изпълнител. През този етап се предвижда още проектиране и строителни работи на подстанцията в землището на село Челопечене, община Каварна. През втория етап, инвеститорът предвижда изграждането, началото на изпитвания на съоръженията и въвеждането им в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията, за присъединяване на двадесет броя ветрогенератори тип V - 90 (2.0 MW), с обща номинална мощност 40 MW. През този етап се предвижда въвеждането в експлоатация на два блока от подстанцията с мощност 130 MW.

Последният, трети етап, ще включва изграждането, началото на изпитвания на съоръженията и въвеждането им в действие по реда на ЗУТ за присъединяване на тридесет броя ветрогенератори тип V - 90 (2.0 MW), с обща номинална мощност 60 MW. През този етап се предвижда въвеждането в експлоатация на вторите два блока на подстанцията също с мощност 130 MW, информират от Интелстав.
ЕКСКЛУЗИВНО


Top